Uvedba enotne vozovnice »Slovenija« za vse uporabnike

Novica

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo 1. junija 2023 prenovilo enotne IJPP vozovnice in uvedlo nove vozovnice »Slovenija«.

Od 1. junija 2023 tako velja nova tarifa prevoznin (Priloga 3 uredbe), na podlagi katere so določene cene enkratnih IJPP vozovnic po razredih oddaljenosti.

Bistvena sprememba je, da je pri vsaki vrsti vozovnice določena zgornja oziroma maksimalna cena vozovnice. Ko cena vozovnice glede na relacijo doseže maksimalno vrednost vozovnice, potnik pridobi vozovnico, ki omogoča potovanje na celotnem območju Slovenije – vozovnico »Slovenija«. Tako na primer najvišja cena enkratne vozovnice znaša 13 evrov, dnevne 15 evrov, tridnevne 20 evrov in tedenske 35 evrov.

Ministrstvo uvaja tudi novo tridnevno vozovnico, ter 50 % popust na cene enotnih vozovnic za otroke.

Dnevna, tridnevna in tedenska vozovnica:

Dnevna vozovnica do cene 15 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 15 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en dan.

Tridnevna vozovnica do cene 20 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 20 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja tri dni.

Tedenska vozovnica do cene 35 evrov od ponedeljka do nedelje omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 35 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en teden.

Mesečna in letna vozovnica

Pri mesečnih in letnih vozovnicah je prav tako določena zgornja meja cene vozovnice, do katere potnik lahko uporablja le relacijo, za katero je bila izdana. Ko cena mesečne ali letne vozovnice doseže maksimalno ceno vozovnice, potnik pridobi mesečno ali letno vozovnico, ki jo lahko uporablja na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je naložena na elektronski kartici IJPP ali drugem ustreznem elektronskem mediju ter omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo.

Neimenske vozovnice:

Mesečna neimenska vozovnica do cene 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je prenosljiva.

Letna neimenska vozovnica do 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana. Vozovnica za 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je prenosljiva.

Imenske vozovnice:

Imenska mesečna vozovnica do 70 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na relaciji, za katero je bila izdana od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za ceno 70 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na celotnem območju Slovenije.

Imenska letna vozovnica do 560 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na relaciji, za katero je bila izdana. Vozovnica za 560 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na celotnem območju Slovenije.

Nova enotna IJPP vozovnica za otroke

Dijaki in študenti so po sedanji ureditvi upravičeni do nakupa enotnih vozovnic po subvencioniranih cenah, kar znaša 25 evrov za mesečno oz. 200 evrov za letno vozovnico. V sistemu enotne vozovnice za otroke od dopolnjenega 4. leta starosti do statusa dijaka do sedaj nismo imeli ustreznega produkta in so otroci lahko kupovali le splošne mesečne vozovnice po rednih cenah. Glede na spremembe uredbe imajo sedaj otroci do 6. leta starosti omogočen brezplačen prevoz. Za določitev cen enotnih vozovnic za otroke, starejše od šest let, do dopolnjenega 15. leta starosti, kadar v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, niso upravičeni do subvencioniranega prevoza, se za cene enotnih vozovnic, upošteva 50-odstotni popust. S tem je ministrstvo v sistemu enotne vozovnice uredilo ustrezne popuste za vse otroke in mlade.

Vikend in družinske vozovnice

Po preteku sklepa ministra o uvedbi vikend in družinskih vozovnic, ki poteče 30. junija 2023, od 1. julija 2023 velja sistemska ureditev popustov za vikend in družinske vozovnice kot trajen ukrep ministrstva. Spremembe tarife prevoznin prav tako vplivajo na cene vikend vozovnic, za katere od 1. junija 2023 veljajo nove cene.

KOMENTARJI (0)


Sklep o brezplačnem podaljšanju veljavnosti subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente

Novica

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je Minister za okolje, podnebje in energijo podpisal sklep, s katerim se upravičencem, ki za mesec junij 2023 opravijo nakup mesečne subvencionirane vozovnice, vozovnica avtomatsko brezplačno podaljša še za mesec julij in avgust 2023.

Lep pozdrav,

Ministrstvo za okolje ,podnebje in energijo

KOMENTARJI (0)


Ministrstvo za infrastrukturo podaljšuje veljavnost vikend družinskih vozovnic in vikend vozovnic

Novica

Podaljšuje se veljavnost Vikend vozovnice za družine in skupine potnikov. Vozovnica omogoča družinam oz. skupinam potnikov do 5 oz. do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni. Cena vozovnice je 15 EUR za skupine do pet oseb in 30 EUR za skupine do 10 oseb.


Vikend popusti

Potujoči bodo vse sobote, nedelje in praznike v obdobju do 30. 6. 2023 lahko potovali s 75% popustom na vseh enotnih vozovnicah v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu, pri čemer cena enkratne vikend vozovnice in dnevne vikend vozovnice s popustom, ni nižja od cene vozovnice, ki velja za razdaljo do 5 km, to je 1,3 evra.


Ministrstvo za infrastrukturo poziva vse potujoče, posebej pa družine in skupine, ki so pretežno vezane na potovanja z avtomobilom, da preizkusijo prednosti potovanja z javnim potniškim prometom pod posebno ugodnimi pogoji.

Sklep je objavljen na povezavi: POVEZAVA

KOMENTARJI (0)


Predprodaja subvencioniranih vozovnic za novo šolsko leto 2021/2022

NovicaIzpostavljeno

Pozdravljeni,

z novim šolskim oziroma študijskim letom Ministrstvo za infrastrukturo uvaja možnost pridobitve vozovnice Slovenija za vse upravičence do subvencioniranega prevoza.

Pravilnik o določanju cen in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza sta bila v Uradnem listu RS št. 133/21 objavljena včeraj 23.8.2021 in začneta veljati z današnjim dnem. Pravilnika sta dostopna na naslednji povezavi: Uradni list RS 133/21.

V nadaljevanju povzemamo bistvene spremembe, ki veljajo z novim šolskih oziroma študijskim letom.

Vloga za izdajo vozovnice ostaja nespremenjena. Spreminjajo se le navodila za izpolnjevanje vloge in predložitev vloge na prodajno mesto v delu, ki se nanaša na relacijo.

Tipi vlog in izdaja vrste vozovnice:

- Vloga za MESEČNO VOZOVNICO – na vlogo ni potrebno vnašati medkrajevne relacije. Doda se mestni promet, ki ga upravičenec potrebuje. Vsem upravičencem se izda relacijska vozovnica Slovenija.

- Vloga za VOZOVNICO ZA 10 VOŽENJ NA MESEC – na vlogi je obvezna medkrajevna relacija. Upravičenec navede medkrajevno in mestno relacijo, ki jo potrebuje.

Na podlagi obstoječe vloge za študente za mesec september je omogočena izdaja tako vozovnice Slovenija, kot vozovnice za 10 voženj na mesec.

Vse polletne vozovnice so ukinjene. Ukinjene so vse relacijske polletne vozovnice, ter tudi vse kombinirane mestne polletne vozovnice, ki so bile do sedaj izdane, na podlagi relacijske polletne vozovnice.

Cene vozovnic:

-mesečna M 25 evrov -letna mesečna: 200 evrov

-mesečna M10: 20 evrov -letna M10: 160 evrov

-mesečna vozovnica za registriranega športnika: 20 evrov -letna mesečna vozovnica za registriranega športnika: 160 evrov

Doplačila za mestne vozovnice ostajajo enaka kot do sedaj. Razlika je le pri doplačilu za mestno letno vozovnico. Ni več doplačila za obdobje 9 mesecev, vsa doplačila za mestne prevoze so za obdobje 10 mesecev.

Veljavnost vozovnic:

- Letna vozovnica za dijake velja od 1.9. do 31.8. tekočega šolskega leta - 12 mesecev

- Letna vozovnica za študente velja od 1.10. do 30.9. tekočega študijskega leta – 12 mesecev

Kdaj je potrebno vlogi predložiti Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja?

Kadar upravičenec opravlja praktično izobraževanje in je njegova razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja (od doma do šole) krajša kot 2 km, vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice predloži Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja. V vseh ostalih primerih, ko upravičenec opravlja praktično izobraževanje predložitev obrazca ni potrebno – izda se mesečna vozovnica Slovenija.

Oddaja vloge za potrebe opravljanja praktičnega izobraževanja, kateri je potrebno predložiti obrazec, je še vedno možna izključno samo na prodajnih mestih prevoznikov.

Zamenjava M10 vozovnice za M vozovnico Slovenija – možna je zamenjava mesečne in letne vozovnice tipa M10 za vozovnico tipa M. Upravičenec na prodajno mesto predloži novo vlogo tipa M. Višina doplačila pri zamenjavi M10 vozovnice za M vozovnico:

- Mesečna M10 – doplačilo 5 evrov

- Letna M10 – doplačilo 40 evrov

Predprodaja se je pričela danes 24.8.2021. Posodobljena je tudi vloga na portalu eUprava ter spletni nakup subvencionirane vozovnice. Vloga je dostopna na povezavi: eVloga. Vstopna točka za spletni nakup subvencionirane vozovnice, je dostopna na povezavi: Vstopna točka za nakup.

Vse upravičence do subvencioniranega prevoza pozivamo, da si glede na trenutno situacijo okužb s Corona virusom in v želji čim bolj zmanjšati možnost širjenja okužb,  subvencionirano vozovnico  v celoti uredijo elektronsko, brez nepotrebnega obiska prodajnega mesta. 

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij
KOMENTARJI (0)


Vračilo kupnine za julijsko subvencionirano vozovnico

Novica

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da se bo zaradi podaljšanja veljavnosti subvencioniranih vozovnic od 9.7.2020 do 31.8.2020, plačilo upravičencev, ki so opravili nakup subvencionirane vozovnice za mesec julij 2020,  plačilo prištelo k dobropisu za mesece, ko upravičenci niso koristili javnega potniškega prometa (Obvestilo na portalu glede podaljšanja veljavnosti subvencioniranih vozovnic z dne 22.5.2020 št: ID1235).

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


INFORMACIJA O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC

Novica

Javni potniški promet se ponovno izvaja od 11.5. 2020 dalje, zato je minister, pristojen za promet, dne 8.5.2020, izdal sklep o podaljšanju veljavnosti enotnih vozovnic, ki je dostopen na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-05-08-avtomaticno-podaljsanje-veljavnosti-terminskih-vozovnic-ijpp/

1. Uporabniki mesečnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente, ki so bile veljavne v mesecu marcu 2020

Veljavnost vseh mesečnih subvencioniranih vozovnic se podaljša od 18. maja 2020 do 30 junija 2020. Imetniki mesečne subvencionirane vozovnice za mesec marec, ki bodo maja ali junija 2020 uporabili vozovnico, bodo izkoristili vse pravice iz nakupa te vozovnice. V kolikor vozovnice ne bodo uporabili, bodo za neizkoriščeno marčevsko vozovnico dobili dobroimetje v višini 50 % kupnine.

2. Uporabniki polletnih in letnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente, ki so bile veljavne v mesecu marcu 2020

Vsi imetniki subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic bodo za obdobje od 16. marca do 11. maja 2020, ko niso mogli uporabljati javnega prevoza dobili dobroimetje na svoje kartice. Tisti upravičenci, ki v mesecu maju in juniju ne potrebujejo javnega prevoza in ne bodo uporabili svoje vozovnice, bodo dobili dobroimetje za polovico kupnine za mesec marec in ustrezen delež kupnine za mesec april, maj in junij.

Primer za letno dijaško vozovnico za relacijo do 60 km: vozovnica velja 10 mesecev, upravičenec je zanjo plačal 200 evrov. Vračilo upošteva 20 evrov dobropisa za mesec april, maj in junij in 10 evrov za mesec marec. V tem primeru bo na kartico naložen dobropis v vrednosti 70 evrov.

Imetniki polletne ali letne subvencionirane vozovnice, veljavne v mesecih marec, april, maj in junij, bodo lahko maja ali junija 2020 vozovnico uporabljali. Vendar, v primeru uporabe vozovnice (validacije) na prevoznem sredstvu, se bo štelo, da so izkoristili pravico do dobroimetja iz vozovnice za obdobje, v katerem se bodo validirali. 

Imetniki mesečnih, polletnih in letnih subvencioniranih vozovnic bodo imeli možnost uporabe vozovnic do konca meseca junija, zato se bo višina dobropisa izračunala v mesecu juliju 20020 in bo na kartici na voljo od 1. avgusta 2020 naprej. Upravičenec bo lahko z dobropisom plačal katerokoli enotno vozovnico. Tako je zagotovljeno, da vsak upravičenec do subvencionirane vozovnice dobi ustrezno nadomestilo, ne glede na to, kakšno vozovnico bo uporabljal v novem šolskem oziroma študijskem letu. Dobropis bodo imetniki lahko uporabili do 31. julija 2021.

3. Upravičenci, ki dobroimetja na kartici IJPP ne bodo izkoristili, bodo lahko od 1.11. 2020 na podlagi pisne zahteve prejeli izplačilo sredstev dobroimetja oziroma nakazilo na njihov tekoči račun. Pisna zahteva se skupaj s priloženim originalnim računom vloži na prodajnem mestu, kjer je bila vozovnica kupljena.

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij


KOMENTARJI (0)


Vozovnica Slovenija

Novica

Pozdravljeni,

z dnem 30.1.2020 je za vse upravičence do subvencioniranega prevoza omogočen nakup vozovnice, ki velja na vseh registriranih medkrajevnim linijah v avtobusnem in železniškem prometu na območju Slovenije. Cena mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec glede na tretji razred oddaljenosti, znaša 55 evrov. Upravičenec do subvencioniranega prevoza izvede nakup vozovnice na podlagi veljavne vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.

Registriran športnik vozovnico Slovenija pridobi z nakupom medkrajevne subvencionirane vozovnice za relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja.

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Subvencionirana vozovnica za registrirane športnike

Novica

Pozdravljeni,

z dnem 30.1.2020 se prične izdaja subvencioniranih vozovnic za registrirane športnike. Predpogoj za izdajo vozovnice je veljavna vloga za tekoče šolsko oziroma študijsko leto in status registriranega športnika. V kolikor ste vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice že predložili, le izvedete nakup vozovnice za mesec februar. V nasprotnem primeru elektronsko vlogo oddate preko portala eUprava na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html ali predložite pisno vlogo na prodajno mesto prevoznika.

Registrirani športniki imajo v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-2G (Uradni list RS št. 67/19) od 1. februarja 2020 pravico do brezplačnega prevoza od doma do krajev vadbe, tekmovanj in drugih aktivnosti, če imajo pravico do subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Tako kot doslej registrirani športniki plačajo bodisi mesečno, polletno ali letno subvencionirano vozovnico za relacijo od doma do kraja izobraževanja. Z nakupom vozovnice od kraja bivanja do kraja izobraževanja pridobijo vozovnico, ki velja na vseh registriranih medkrajevnim linijah v avtobusnem in železniškem prometu na območju Slovenije.

Registrirani športnik na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije preveri ali je pravilno vpisan v evidenci registriranih športnikov in bo lahko uveljavil pravico do vozovnice Slovenija. V kolikor v evidenci ni njegovega imena ali so podatki napačni (na primer napačno zapisano ime, priimek in drugi podatki), se upravičenec obrne na panožno zvezo, kjer je registriran športnik vpisan.

Podatki o registriranih športnikih upravičenec preveri na spletni strani:

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

Informacije o postopkih vpisa in popravkih že vpisanih podatkov v evidenco Olimpijskega komiteja registriranih športnikov za posamezno nacionalno panožno športno zvezo dobi upravičenec primarno pri svoji matični nacionalni panožni športni zvezi oz. pri Olimpijskem komiteju Slovenije preko e-pošte: info-vs@olympic.si ali po telefonu 01 230 60 28.


Lep pozdrav,

Ekipa subvencij
KOMENTARJI (0)


Cene subvencioniranih vozovnic

Novica

  MESEČNA VOZOVNICA POLLETNA VOZOVNICA LETNA VOZOVNICA
VRSTA VOZOVNICE 4 MESECE 5 MESECEV  ŠTUDENTI 9 MESECEV DIJAKI - 10 MESECEV
Vozovnica za  10 voženj na mesec 20 70,00 87,50 135,00 150,00
1 RAZRED: do 60 km 25 90,00 112,50 180,00 200,00
2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km 35 130,00 162,50 270,00 300,00
3 RAZRED: več kot 90 km 55 210,00 262,50 450,00 500,00Doplačila za mestni promet: MESTNI PROMET
 
 
  POLLETNA VOZOVNICA LETNA VOZOVNICA
MESEČNA VOZOVNICA 4 MESECE 5 MESECEV ŠTUDENTI - 9 MESECEV DIJAKI - 10 MESECEV
Ljubljana 10 evrov 40,00 € 50,00 € 90,00 € 100,00 €
Maribor 5 evrov 20,00 € 25,00 € 45,00 € 50,00 €
Jesenice 15 evrov 60,00 € 75,00 € 135,00 € 150,00 €

V primeru, da nimate medkrajevne vozovnice, znaša višina vozovnice za mestni promet:
Mestni promet/vozovnica mesečna vozovnica polletna vozovnica (4 meseci) polletna vozovnica (5 mesecev) letna  vozovnica (9 mesecev) letna vozovnica (10 mesecev)
Ljubljana - cona 1 20 €        
Ljubljana - cona 2 in 3 25 €        
Maribor 16 €        
Jesenice 25 € 100 € 125 € 225 € 250 €
Kranj, Koper
Novo mesto
5 €
 
20 € 25 € 45 €
40,5 €
50 €
45 €

KOMENTARJI (0)


Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Novica

Pozdravljeni,

v prilogi je Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 in obrazec Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja.

Lep pozdrav,
Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Vozovnice v času poletnih počitnic

Novica

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da v času poletnih počitnic v mesecu juliju in avgustu veljajo enake ugodnosti za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, kot so veljale v preteklih šolskih oziroma študijskih letih.

Vozovnica se na kartico IJPP naloži avtomatsko ob validaciji, obisk prodajnega mesta ni potreben.
Lep pozdrav,
Ekipa subvencij

KOMENTARJI (1)

  • Ministrstvo za infrastrukturo nedelja, 02 julij 2017

    Veljajo naslednje ugodnosti: (1) Upravičenci, ki so izvedli nakup letne vozovnice ali dveh polletnih vozovnic oziroma letne vozovnice za 10 voženj ali dveh polletnih vozovnic za 10 voženj so upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji in v obdobju od 1.7. do 31.8.. (2) Dijaki oziroma udeleženci izobraževanja odraslih, ki so izvedli nakup 10 mesečnih vozovnic oziroma 10 vozovnic za 10 voženj in študentje, ki so izvedli nakup 9 mesečnih vozovnic oziroma 9 vozovnic za 10 voženj, so upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji in v obdobju od 1.7. do 31.8.. Lep pozdrav, Ekipa subvencij


KOMENTARJI (0)


1-13 od 13 objav