KOMENTARJI (0)


Uvedba enotne vozovnice »Slovenija« za vse uporabnike

Novica

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo 1. junija 2023 prenovilo enotne IJPP vozovnice in uvedlo nove vozovnice »Slovenija«.

Od 1. junija 2023 tako velja nova tarifa prevoznin (Priloga 3 uredbe), na podlagi katere so določene cene enkratnih IJPP vozovnic po razredih oddaljenosti.

Bistvena sprememba je, da je pri vsaki vrsti vozovnice določena zgornja oziroma maksimalna cena vozovnice. Ko cena vozovnice glede na relacijo doseže maksimalno vrednost vozovnice, potnik pridobi vozovnico, ki omogoča potovanje na celotnem območju Slovenije – vozovnico »Slovenija«. Tako na primer najvišja cena enkratne vozovnice znaša 13 evrov, dnevne 15 evrov, tridnevne 20 evrov in tedenske 35 evrov.

Ministrstvo uvaja tudi novo tridnevno vozovnico, ter 50 % popust na cene enotnih vozovnic za otroke.

Dnevna, tridnevna in tedenska vozovnica:

Dnevna vozovnica do cene 15 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 15 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en dan.

Tridnevna vozovnica do cene 20 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 20 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja tri dni.

Tedenska vozovnica do cene 35 evrov od ponedeljka do nedelje omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 35 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en teden.

Mesečna in letna vozovnica

Pri mesečnih in letnih vozovnicah je prav tako določena zgornja meja cene vozovnice, do katere potnik lahko uporablja le relacijo, za katero je bila izdana. Ko cena mesečne ali letne vozovnice doseže maksimalno ceno vozovnice, potnik pridobi mesečno ali letno vozovnico, ki jo lahko uporablja na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je naložena na elektronski kartici IJPP ali drugem ustreznem elektronskem mediju ter omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo.

Neimenske vozovnice:

Mesečna neimenska vozovnica do cene 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je prenosljiva.

Letna neimenska vozovnica do 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana. Vozovnica za 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je prenosljiva.

Imenske vozovnice:

Imenska mesečna vozovnica do 70 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na relaciji, za katero je bila izdana od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za ceno 70 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na celotnem območju Slovenije.

Imenska letna vozovnica do 560 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na relaciji, za katero je bila izdana. Vozovnica za 560 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na celotnem območju Slovenije.

Nova enotna IJPP vozovnica za otroke

Dijaki in študenti so po sedanji ureditvi upravičeni do nakupa enotnih vozovnic po subvencioniranih cenah, kar znaša 25 evrov za mesečno oz. 200 evrov za letno vozovnico. V sistemu enotne vozovnice za otroke od dopolnjenega 4. leta starosti do statusa dijaka do sedaj nismo imeli ustreznega produkta in so otroci lahko kupovali le splošne mesečne vozovnice po rednih cenah. Glede na spremembe uredbe imajo sedaj otroci do 6. leta starosti omogočen brezplačen prevoz. Za določitev cen enotnih vozovnic za otroke, starejše od šest let, do dopolnjenega 15. leta starosti, kadar v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, niso upravičeni do subvencioniranega prevoza, se za cene enotnih vozovnic, upošteva 50-odstotni popust. S tem je ministrstvo v sistemu enotne vozovnice uredilo ustrezne popuste za vse otroke in mlade.

Vikend in družinske vozovnice

Po preteku sklepa ministra o uvedbi vikend in družinskih vozovnic, ki poteče 30. junija 2023, od 1. julija 2023 velja sistemska ureditev popustov za vikend in družinske vozovnice kot trajen ukrep ministrstva. Spremembe tarife prevoznin prav tako vplivajo na cene vikend vozovnic, za katere od 1. junija 2023 veljajo nove cene.

KOMENTARJI (0)


Sklep o brezplačnem podaljšanju veljavnosti subvencioniranih mesečnih vozovnic za dijake in študente

Novica

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je Minister za okolje, podnebje in energijo podpisal sklep, s katerim se upravičencem, ki za mesec junij 2023 opravijo nakup mesečne subvencionirane vozovnice, vozovnica avtomatsko brezplačno podaljša še za mesec julij in avgust 2023.

Lep pozdrav,

Ministrstvo za okolje ,podnebje in energijo

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Dobroimetje na IJPP karticah

NovicaIzpostavljeno

Obveščamo vas, da se rok za izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja, ki ga imajo dijaki in študentje zapisanega na svojih IJPP karticah izteče dne 31.12.2022. Po tem datumu izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja za nakup vozovnic, ne bo več možno.

Ministrstvo za infrastrukturo je v obdobju epidemije Covid 19 imetnikom dijaških in študentskih subvencioniranih vozovnic povrnilo del kupnine za subvencionirane vozovnice, ki jih zaradi ukrepov niso mogli koristiti. Neizkoriščena vrednost subvencioniranih vozovnic se je dijakom in študentom v obliki dobroimetja zapisala na njihove IJPP kartice. Dobroimetje dijaki in študentje lahko dobijo izplačano ali ga uporabijo za nakup katerih koli IJPP vozovnic.

Na podlagi Sklepa ministra za infrastrukturo št. 371-13/2019/45 z dne 8.12.2021, je bil določen rok za izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja, to je do 31.12.2022. Po tem datumu ne več možno izplačilo oziroma koriščenja dobroimetja.

Dijake in študente, ki še niso uredili izplačila dobroimetja oziroma ga niso koristili za nakup vozovnic, pozivamo, da to storijo čim preje oziroma najkasneje do 31.12.2022.

Izplačilo dobroimetja dijaki in študenti uredite na prodajnih mestih prevoznikov.

Ministrstvo za infrastrukturo


KOMENTARJI (0)


Oddaja vloge za pridobitev brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike EU kartice ugodnosti

NovicaIzpostavljeno

Vloge za pridobitev brezplačne subvencionirane vozovnice za uporabo javnega potniškega prometa za upokojence, vojne veterane, imetnike evropske kartice za invalide in vse, starejše od 65 let, bo s 1. julijem 2022 možno vložiti izključno na prodajnih mestih izvajalcev storitev javnega potniškega prometa. Vlagateljem bodo s predložitvijo ustreznih dokazil tam tudi izdali kartico oziroma vozovnico za brezplačno koriščenje storitev javnega potniškega prometa.

Vlog tako s 1. julijem 2022 ne bo več možno oddati na Ministrstvo za infrastrukturo oziroma bodo v tem primeru vrnjene pošiljateljem.

Vse informacije glede oddaje vloge oziroma izdaje subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz pridobite na brezplačni telefonski številki 0804577.

KOMENTARJI (0)


Podaljšanje veljavnosti subvencioniranih vozovnic v poletnem času

NovicaIzpostavljeno

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je ministrstvo podaljšalo veljavnost subvencioniranih  vozovnic za upravičence, ki so za mesec junij 2022 opravili nakup mesečne subvencionirane vozovnice. Veljavnost vozovnic je podaljšana do 31.8.2022. Vozovnice se bodo avtomatsko naložile na ijpp kartice upravičencev. 

V kolikor ne izpolnjujete pogojev za avtomatsko podaljšanje veljavnosti vozovnic, lahko za mesec julij in avgust 2022 opravite nakup vozovnic po subvencioniranih cenah.

V kolikor ste upravičeni do brezplačnega podaljšanja mesečne subvencionirane vozovnice v poletnih mesecih in ste že opravili nakup vozovnice za mesec julij, vozovnico do konca meseca junija lahko vrnete na prodajno mesto prevoznika, ter dobite povrnjeno celotno kupnino.

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Ministrstvo za infrastrukturo podaljšuje veljavnost vikend družinskih vozovnic in vikend vozovnic

Novica

Podaljšuje se veljavnost Vikend vozovnice za družine in skupine potnikov. Vozovnica omogoča družinam oz. skupinam potnikov do 5 oz. do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni. Cena vozovnice je 15 EUR za skupine do pet oseb in 30 EUR za skupine do 10 oseb.


Vikend popusti

Potujoči bodo vse sobote, nedelje in praznike v obdobju do 30. 6. 2023 lahko potovali s 75% popustom na vseh enotnih vozovnicah v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu, pri čemer cena enkratne vikend vozovnice in dnevne vikend vozovnice s popustom, ni nižja od cene vozovnice, ki velja za razdaljo do 5 km, to je 1,3 evra.


Ministrstvo za infrastrukturo poziva vse potujoče, posebej pa družine in skupine, ki so pretežno vezane na potovanja z avtomobilom, da preizkusijo prednosti potovanja z javnim potniškim prometom pod posebno ugodnimi pogoji.

Sklep je objavljen na povezavi: POVEZAVA

KOMENTARJI (0)


Motena elektronska oddaja vloge za dijake in študente

Novica

Pozdravljeni,

zaradi prenove sistema registriranih športnikov bo elektronska oddaja vloge preko portala eUprava za pridobitev subvencionirane vozovnice za dijake in študente v času od četrtka 7.10.2021 od 8:00 do predvidoma četrtka 14.10.2021 do 10:00 ure motena, občasno pa celo oddaja ne bo možna.

V tem času bo subvencionirano vozovnico mogoče pridobiti samo osebno na prodajnih mestih prevoznikov.

Opravičujemo se za nevšečnosti in prosimo za razumevanje.

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Predprodaja subvencioniranih vozovnic za novo šolsko leto 2021/2022

NovicaIzpostavljeno

Pozdravljeni,

z novim šolskim oziroma študijskim letom Ministrstvo za infrastrukturo uvaja možnost pridobitve vozovnice Slovenija za vse upravičence do subvencioniranega prevoza.

Pravilnik o določanju cen in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza sta bila v Uradnem listu RS št. 133/21 objavljena včeraj 23.8.2021 in začneta veljati z današnjim dnem. Pravilnika sta dostopna na naslednji povezavi: Uradni list RS 133/21.

V nadaljevanju povzemamo bistvene spremembe, ki veljajo z novim šolskih oziroma študijskim letom.

Vloga za izdajo vozovnice ostaja nespremenjena. Spreminjajo se le navodila za izpolnjevanje vloge in predložitev vloge na prodajno mesto v delu, ki se nanaša na relacijo.

Tipi vlog in izdaja vrste vozovnice:

- Vloga za MESEČNO VOZOVNICO – na vlogo ni potrebno vnašati medkrajevne relacije. Doda se mestni promet, ki ga upravičenec potrebuje. Vsem upravičencem se izda relacijska vozovnica Slovenija.

- Vloga za VOZOVNICO ZA 10 VOŽENJ NA MESEC – na vlogi je obvezna medkrajevna relacija. Upravičenec navede medkrajevno in mestno relacijo, ki jo potrebuje.

Na podlagi obstoječe vloge za študente za mesec september je omogočena izdaja tako vozovnice Slovenija, kot vozovnice za 10 voženj na mesec.

Vse polletne vozovnice so ukinjene. Ukinjene so vse relacijske polletne vozovnice, ter tudi vse kombinirane mestne polletne vozovnice, ki so bile do sedaj izdane, na podlagi relacijske polletne vozovnice.

Cene vozovnic:

-mesečna M 25 evrov -letna mesečna: 200 evrov

-mesečna M10: 20 evrov -letna M10: 160 evrov

-mesečna vozovnica za registriranega športnika: 20 evrov -letna mesečna vozovnica za registriranega športnika: 160 evrov

Doplačila za mestne vozovnice ostajajo enaka kot do sedaj. Razlika je le pri doplačilu za mestno letno vozovnico. Ni več doplačila za obdobje 9 mesecev, vsa doplačila za mestne prevoze so za obdobje 10 mesecev.

Veljavnost vozovnic:

- Letna vozovnica za dijake velja od 1.9. do 31.8. tekočega šolskega leta - 12 mesecev

- Letna vozovnica za študente velja od 1.10. do 30.9. tekočega študijskega leta – 12 mesecev

Kdaj je potrebno vlogi predložiti Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja?

Kadar upravičenec opravlja praktično izobraževanje in je njegova razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja (od doma do šole) krajša kot 2 km, vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice predloži Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja. V vseh ostalih primerih, ko upravičenec opravlja praktično izobraževanje predložitev obrazca ni potrebno – izda se mesečna vozovnica Slovenija.

Oddaja vloge za potrebe opravljanja praktičnega izobraževanja, kateri je potrebno predložiti obrazec, je še vedno možna izključno samo na prodajnih mestih prevoznikov.

Zamenjava M10 vozovnice za M vozovnico Slovenija – možna je zamenjava mesečne in letne vozovnice tipa M10 za vozovnico tipa M. Upravičenec na prodajno mesto predloži novo vlogo tipa M. Višina doplačila pri zamenjavi M10 vozovnice za M vozovnico:

- Mesečna M10 – doplačilo 5 evrov

- Letna M10 – doplačilo 40 evrov

Predprodaja se je pričela danes 24.8.2021. Posodobljena je tudi vloga na portalu eUprava ter spletni nakup subvencionirane vozovnice. Vloga je dostopna na povezavi: eVloga. Vstopna točka za spletni nakup subvencionirane vozovnice, je dostopna na povezavi: Vstopna točka za nakup.

Vse upravičence do subvencioniranega prevoza pozivamo, da si glede na trenutno situacijo okužb s Corona virusom in v želji čim bolj zmanjšati možnost širjenja okužb,  subvencionirano vozovnico  v celoti uredijo elektronsko, brez nepotrebnega obiska prodajnega mesta. 

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij
KOMENTARJI (0)


Poletne dijaške in študentske vozovnice podaljšane tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu

NovicaIzpostavljeno

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je minister Jernej Vrtovec podpisal Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic, na podlagi katerega se upravičencem do subvencioniranega prevoza, ki imajo v mesecu juniju veljavno subvencionirano vozovnico, podaljša obdobje veljavnosti vozovnice do 31. avgusta 2021.

Podaljšanje veljavnosti vozovnic se izvede avtomatizirano do 2.7.2021 in je brezplačno.

Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic je objavljen na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-06-02-veljavnost-brezplacnih-vozovnic-avtomatsko-podaljsana-za-leto-dni/.

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Avtomatsko podaljšanje veljavnosti brezplačnih vozovnic

Novica

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je minister Jernej Vrtovec podpisal Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic, na podlagi katerega se upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020 veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, avtomatsko podaljša veljavnost vozovnice za eno leto.

Podaljšanje veljavnosti subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz se opravi avtomatsko, brez vložitve ponovne vloge, pri čemer organ Javnega potniškega prometa sam preveri, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice .

Podaljšanje veljavnosti vozovnic se izvede avtomatizirano in je brezplačno.

Sklep je objavljen na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-06-02-veljavnost-brezplacnih-vozovnic-avtomatsko-podaljsana-za-leto-dni/.

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Nov Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic, z dne 19.4.2021

NovicaIzpostavljeno

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je podpisal nov Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic. Upravičencem, ki so imeli veljavno mesečno subvencionirano vozovnico za mesec marec in april 2021, se podaljša veljavnost vozovnice. Upravičencem, ki so imeli veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se zagotovi dobroimetje za čas, ko niso uporabljali javnega prevoza, na naslednji način:

1. Datum veljavnosti mesečnih subvencioniranih vozovnic izdanih za mesec marec 2021 se je podaljšala do 30. aprila 2021.

2. Datum veljavnosti mesečnih subvencioniranih vozovnic izdanih za mesec april 2021 se podaljša do 31.maja 2021.

3. Upravičencem, ki so imeli v mesecu februarju 2021 veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se vrednost kupnine za mesec februar zapiše kot dobroimetje na njihovo kartico.

4. Upravičencem s statusom dijaka in udeleženca izobraževanja odraslih, ki so imeli v mesecu marcu in aprilu 2021 veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se dobroimetje v višini 50 odstotkov kupnine za mesec marec in 50 odstotkov kupnine za mesec april zapiše kot dobroimetje na njihovo kartico.

5. Upravičencem s statusom študenta, ki so imeli v mesecu marcu in aprilu 2021 veljavno polletno ali letno subvencionirano vozovnico, se vrednost kupnine za meseca marec in april zapiše kot dobroimetje na njihovo kartico.

Podaljšanje veljavnosti vozovnic iz točke 1. in 2. se izvede do začetka meseca, ko stopi v veljavo podaljšana vozovnica.

Dobroimetje iz točk 3., 4. in 5. se bo na kartice IJPP naložilo do 10. maja 2021.

Upravičenci, ki imajo na kartici IJPP zapisano dobroimetje, ga lahko uporabijo za nakup kateregakoli produkta enotne vozovnice do konca decembra 2021 ali dobijo izplačilo celotnih sredstev dobroimetja.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Sklep o podaljšanju veljavnosti enotne mesečne vozovnice

NovicaIzpostavljeno


Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je podpisal sklep, s katerim se podaljša datum veljavnosti mesečne enotne vozovnice za mesec oktober, november in december 2020 ter mesec januar 2021 do konca meseca februarja 2021.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerega se je od 16.11.2020 do 14.12.2020 ustavilo izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Potnikom, ki niso uporabljali vozovnice, se s tem sklepom zagotovi vračilo kupnine za neizkoriščene enotne polletne in letne vozovnice na naslednji način:

Za imetnike polletne subvencionirane vozovnice se je datum veljavnosti novembrske vozovnice podaljšal do konca februarja 2021. Na kartico imetnika se naloži kupnina za neizkoriščeni vozovnici za meseca december 2020 in januar 2021.

Za imetnike letne subvencionirane vozovnice se na kartico naloži kupnina za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 2021.

Za imetnike letne enotne vozovnice se na kartico naloži kupnina za neizkoriščene vozovnice za mesece november in december 2020 ter januar 2021.

Potnikom se bo kupnina za neizkoriščene vozovnice zapisala na kartico IJPP do 9. februarja 2021. Od tega datuma naprej bo na prodajnih mestih prevoznikov z IJPP kartico in osebnim dokumentom možno urediti izplačilo celotnih sredstev. Potniki, ki bodo želeli nakazilo celotnih sredstev na njihov tekoči račun, bodo na prodajno mesto prevoznika predložili izpolnjen obrazec iz priloge sklepa, IJPP kartico in osebni dokument.

Potnik ne more uveljavljati vračila kupnine enotne vozovnice za obdobje podaljšanja vozovnice.

Sklep je objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, na povezavi: Sklep

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Nov Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic

NovicaIzpostavljeno

Obveščamo vas, da je Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec podpisal sklep, s katerim se imetnikom dnevnih, tedenskih, mesečnih, polletnih in letnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa podaljša veljavnost, saj jih zaradi neobratovanja javnega potniškega prometa ne morejo koristiti.

Minister Vrtovec je podpisal sklep, na podlagi katerega se podaljša veljavnost enotnih vozovnic. Datum veljavnosti enkratne, dnevne in tedenske enotne vozovnice, izdane za obdobje od 16. 11. 2020 do 30. 11. 2020, se podaljša za 30 dni od dneva preklica Odloka. Potnik lahko vozovnico izkoristi na poljubni dan v tem obdobju.

Datum veljavnosti mesečne enotne vozovnice, izdane za mesec oktober 2020, se podaljša do 31.12. 2020, datum veljavnosti mesečne enotne vozovnice, izdane za mesec november 2020, se podaljša do 31. 1. 2021. V primeru, da ima potnik veljavno enotno mesečno vozovnico za oktober in november 2020, se podaljša samo veljavnost vozovnice, izdane za mesec november 2020.

Prav tako se na podlagi podpisanega sklepa podaljša datum veljavnosti polletne subvencionirane vozovnice, in sicer do 28. 2. 2021. Do 31.8.2021 se podaljšuje tudi veljavnost letne subvencionirane vozovnice. Datum veljavnosti letne enotne vozovnice se podaljša za mesec dni od dneva izteka veljavnosti.

Sklep med drugim tudi določa, da potnik ne more uveljavljati vračila kupnine za terminske vozovnice in preračunane ugodnosti podaljšanja veljavnosti terminske vozovnice. V času veljavnosti odloka se ne izvajajo vračila neizkoriščenih vrednosti enotnih vozovnic oziroma dobropisov, ki ga ima imetnik kartice zapisanega na kartici.

Sklep je objavljen na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-11-18-minister-vrtovec-podpisal-sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-terminskih-vozovnic-ijpp/

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Začetek izplačil neizkoriščenih vrednosti vozovnic je prestavljen

NovicaIzpostavljeno

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je začetek izplačil neizkoriščene vrednosti vozovnic iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta, prestavljen na 16.11.2020.

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-10-30-avtomaticno-podaljsanje-veljavnosti-terminskih-vozovnic-ijpp/, je objavljen nov Sklep o podaljšanju veljavnosti terminskih IJPP vozovnic in nov Obrazec za nakazilo neizkoriščene vrednosti vozovnic.

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

 

KOMENTARJI (0)


Izplačilo neizkoriščene vrednosti vozovnice

NovicaIzpostavljeno

Potniki, ki imajo zapisano neizkoriščeno vrednost vozovnice na kartici IJPP, lahko od 16. novembra 2020 dobijo izplačilo celotnih sredstev. Za izplačilo sredstev potniki na prodajno mesto prevoznika predložijo IJPP kartico in osebni dokument. Potniki, ki želijo nakazilo na njihov tekoči račun, na prodajno mesto prevoznika predložijo izpolnjen obrazec iz priloge, IJPP kartico in osebni dokument. Zaželeno je, da potniki uredijo izplačila vrednosti na prodajnem mestu prevoznika, pri katerem je bil opravljen nakup vozovnice.

Izplačilo je možno le v enkratnem znesku, osnova za izplačilo pa je znesek vrednosti na IJPP kartici . 

Neizkoriščeno vrednost vozovnice lahko potniki koristijo od 1. 8. 2020 za nakup vozovnic v sistemu IJPP.  Vrednost, zapisano na IJPP kartici,  je potrebno porabiti (za nakup ali izplačilo) do 31. 7. 2021. Po tem datumu neizkoriščena vrednost vozovnice zapade.

V prilogi je objavljen Obrazec za nakazilo neizkoriščene vrednosti vozovnice.


KOMENTARJI (0)


Spletna oddaja vloge za izdajo subvencionirane vozovnice za študente

Novica

Pozdravljeni,

na portalu eUprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html) lahko študenti uredijo subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu. Na eUpravi z e-identiteto oddajo vlogo in izvedejo spletni nakup vozovnice. Po oddaji elektronske vloge, takoj prejmejo odločitev in za relacije na potrjeni vlogi, nadaljujejo s spletnim nakupom vozovnice.

Vlogo oddajo vsi, ki prvič zaprosijo za subvencionirano vozovnico in tisti , ki želijo podaljšati veljavnost vloge iz preteklega študijskega leta.

Ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo za vse dijake in študente, ki zaradi ukrepov COVID 19 niso mogli uporabljati javnega prevoza potnikov, zapis neizkoriščene vrednosti vozovnic na kartici IJPP. To vrednost lahko izkoristijo ob nakupu vozovnice za novo študijsko leto. Omogočen je tudi spletni nakup subvencionirane vozovnice z upoštevanjem neizkoriščene vrednosti vozovnice iz preteklega študijskega leta.

Da bi zmanjšali nevarnost okužb s COVID 19, prosimo vse upravičence do subvencionirane vozovnice, da vlogo in vozovnice za novo študijsko leto v celoti uredijo preko spleta.

Upravičenci, ki vrednosti na kartici IJPP ne bodo izkoristili, bodo lahko od 1.11. 2020 na podlagi pisne zahteve prejeli izplačilo sredstev oziroma nakazilo na njihov tekoči račun. Pisna zahteva se skupaj s priloženim originalnim računom vloži na prodajnem mestu pri prevozniku , pri katerem je bila vozovnica kupljena.

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Vrednost neizkoriščene subvencionirane vozovnice iz preteklega šolskega leta

Novica

Pozdravljeni,

Ministrstvo za infrastrukturo zagotavlja vsem uporabnikom subvencioniranih vozovnic za čas, ko je veljala prepoved izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, to je od 16. marca 2020 do 11. maja 2020, uporabo neizkoriščene vrednosti teh vozovnic. Vrednost je za vse uporabnike letnih in polletnih vozovnic določena za dva meseca (od 16. marca 2020 do 11. maja 2020), ko je veljala prepoved izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Veljavnost mesečnih vozovnic za mesec marec 2020 je bila podaljšana do konca meseca junija 2020. Kdor je vozovnico uporabil, je izkoristil vse pravice iz nakupa mesečne vozovnice. Za vse, ki vozovnic od 11. maja do 30 junija 2020 niso uporabili, pa je izračunana vrednost neizkoriščene vozovnice v višini 50 odstotkov plačila za mesec marec.

Neizkoriščeno vrednost vozovnice ima uporabnik zapisano na svoji kartici IJPP, ki jo imetnik lahko koristi ob nakupu vozovnic za novo šolsko leto (do 31.7. 2021) v poljubni višini do skupne izračunane vrednosti.

Izračun višine neizkoriščene vrednosti vozovnic si naredi vsak uporabnik sam, na podlagi priložene tabele.

Da bi postopek prodaje vozovnic za novo šolsko leto tekel kar se da hitro in nemoteno, na prodajnih mestih ne bodo dajali informacij o načinu izračuna. Informacije in morebitne reklamacije bo dajalo samo Ministrstvo za infrastrukturo, na podlagi pisne zahteve oziroma reklamacije o višini neizkoriščene vrednosti vozovnic. Pisna vprašanja s vašimi podatki oziroma CUID številko vaše ijpp kartice, naslovite na elektronski naslov: mzi.ijpp-info@gov.si.

Upravičenci, ki vrednosti na kartici IJPP ne bodo izkoristili, bodo lahko od 1.11. 2020 na podlagi pisne zahteve prejeli izplačilo sredstev oziroma nakazilo na njihov tekoči račun. Pisna zahteva se skupaj s priloženim originalnim računom vloži na prodajnem mestu, kjer je bila vozovnica kupljena.


Lep pozdrav,

Ekipa subvencijKOMENTARJI (0)


1-20 od 60 objav