Uvedba enotne vozovnice »Slovenija« za vse uporabnike

Novica

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo 1. junija 2023 prenovilo enotne IJPP vozovnice in uvedlo nove vozovnice »Slovenija«.

Od 1. junija 2023 tako velja nova tarifa prevoznin (Priloga 3 uredbe), na podlagi katere so določene cene enkratnih IJPP vozovnic po razredih oddaljenosti.

Bistvena sprememba je, da je pri vsaki vrsti vozovnice določena zgornja oziroma maksimalna cena vozovnice. Ko cena vozovnice glede na relacijo doseže maksimalno vrednost vozovnice, potnik pridobi vozovnico, ki omogoča potovanje na celotnem območju Slovenije – vozovnico »Slovenija«. Tako na primer najvišja cena enkratne vozovnice znaša 13 evrov, dnevne 15 evrov, tridnevne 20 evrov in tedenske 35 evrov.

Ministrstvo uvaja tudi novo tridnevno vozovnico, ter 50 % popust na cene enotnih vozovnic za otroke.

Dnevna, tridnevna in tedenska vozovnica:

Dnevna vozovnica do cene 15 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 15 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en dan.

Tridnevna vozovnica do cene 20 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 20 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja tri dni.

Tedenska vozovnica do cene 35 evrov od ponedeljka do nedelje omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 35 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en teden.

Mesečna in letna vozovnica

Pri mesečnih in letnih vozovnicah je prav tako določena zgornja meja cene vozovnice, do katere potnik lahko uporablja le relacijo, za katero je bila izdana. Ko cena mesečne ali letne vozovnice doseže maksimalno ceno vozovnice, potnik pridobi mesečno ali letno vozovnico, ki jo lahko uporablja na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je naložena na elektronski kartici IJPP ali drugem ustreznem elektronskem mediju ter omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo.

Neimenske vozovnice:

Mesečna neimenska vozovnica do cene 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je prenosljiva.

Letna neimenska vozovnica do 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana. Vozovnica za 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je prenosljiva.

Imenske vozovnice:

Imenska mesečna vozovnica do 70 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na relaciji, za katero je bila izdana od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za ceno 70 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na celotnem območju Slovenije.

Imenska letna vozovnica do 560 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na relaciji, za katero je bila izdana. Vozovnica za 560 evrov omogoča neomejeno število voženj osebi, ki jo je kupila, na celotnem območju Slovenije.

Nova enotna IJPP vozovnica za otroke

Dijaki in študenti so po sedanji ureditvi upravičeni do nakupa enotnih vozovnic po subvencioniranih cenah, kar znaša 25 evrov za mesečno oz. 200 evrov za letno vozovnico. V sistemu enotne vozovnice za otroke od dopolnjenega 4. leta starosti do statusa dijaka do sedaj nismo imeli ustreznega produkta in so otroci lahko kupovali le splošne mesečne vozovnice po rednih cenah. Glede na spremembe uredbe imajo sedaj otroci do 6. leta starosti omogočen brezplačen prevoz. Za določitev cen enotnih vozovnic za otroke, starejše od šest let, do dopolnjenega 15. leta starosti, kadar v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, niso upravičeni do subvencioniranega prevoza, se za cene enotnih vozovnic, upošteva 50-odstotni popust. S tem je ministrstvo v sistemu enotne vozovnice uredilo ustrezne popuste za vse otroke in mlade.

Vikend in družinske vozovnice

Po preteku sklepa ministra o uvedbi vikend in družinskih vozovnic, ki poteče 30. junija 2023, od 1. julija 2023 velja sistemska ureditev popustov za vikend in družinske vozovnice kot trajen ukrep ministrstva. Spremembe tarife prevoznin prav tako vplivajo na cene vikend vozovnic, za katere od 1. junija 2023 veljajo nove cene.

KOMENTARJI (0)