Predprodaja subvencioniranih vozovnic za novo šolsko leto 2021/2022

NovicaIzpostavljeno

Pozdravljeni,

z novim šolskim oziroma študijskim letom Ministrstvo za infrastrukturo uvaja možnost pridobitve vozovnice Slovenija za vse upravičence do subvencioniranega prevoza.

Pravilnik o določanju cen in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza sta bila v Uradnem listu RS št. 133/21 objavljena včeraj 23.8.2021 in začneta veljati z današnjim dnem. Pravilnika sta dostopna na naslednji povezavi: Uradni list RS 133/21.

V nadaljevanju povzemamo bistvene spremembe, ki veljajo z novim šolskih oziroma študijskim letom.

Vloga za izdajo vozovnice ostaja nespremenjena. Spreminjajo se le navodila za izpolnjevanje vloge in predložitev vloge na prodajno mesto v delu, ki se nanaša na relacijo.

Tipi vlog in izdaja vrste vozovnice:

- Vloga za MESEČNO VOZOVNICO – na vlogo ni potrebno vnašati medkrajevne relacije. Doda se mestni promet, ki ga upravičenec potrebuje. Vsem upravičencem se izda relacijska vozovnica Slovenija.

- Vloga za VOZOVNICO ZA 10 VOŽENJ NA MESEC – na vlogi je obvezna medkrajevna relacija. Upravičenec navede medkrajevno in mestno relacijo, ki jo potrebuje.

Na podlagi obstoječe vloge za študente za mesec september je omogočena izdaja tako vozovnice Slovenija, kot vozovnice za 10 voženj na mesec.

Vse polletne vozovnice so ukinjene. Ukinjene so vse relacijske polletne vozovnice, ter tudi vse kombinirane mestne polletne vozovnice, ki so bile do sedaj izdane, na podlagi relacijske polletne vozovnice.

Cene vozovnic:

-mesečna M 25 evrov -letna mesečna: 200 evrov

-mesečna M10: 20 evrov -letna M10: 160 evrov

-mesečna vozovnica za registriranega športnika: 20 evrov -letna mesečna vozovnica za registriranega športnika: 160 evrov

Doplačila za mestne vozovnice ostajajo enaka kot do sedaj. Razlika je le pri doplačilu za mestno letno vozovnico. Ni več doplačila za obdobje 9 mesecev, vsa doplačila za mestne prevoze so za obdobje 10 mesecev.

Veljavnost vozovnic:

- Letna vozovnica za dijake velja od 1.9. do 31.8. tekočega šolskega leta - 12 mesecev

- Letna vozovnica za študente velja od 1.10. do 30.9. tekočega študijskega leta – 12 mesecev

Kdaj je potrebno vlogi predložiti Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja?

Kadar upravičenec opravlja praktično izobraževanje in je njegova razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja (od doma do šole) krajša kot 2 km, vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice predloži Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja. V vseh ostalih primerih, ko upravičenec opravlja praktično izobraževanje predložitev obrazca ni potrebno – izda se mesečna vozovnica Slovenija.

Oddaja vloge za potrebe opravljanja praktičnega izobraževanja, kateri je potrebno predložiti obrazec, je še vedno možna izključno samo na prodajnih mestih prevoznikov.

Zamenjava M10 vozovnice za M vozovnico Slovenija – možna je zamenjava mesečne in letne vozovnice tipa M10 za vozovnico tipa M. Upravičenec na prodajno mesto predloži novo vlogo tipa M. Višina doplačila pri zamenjavi M10 vozovnice za M vozovnico:

- Mesečna M10 – doplačilo 5 evrov

- Letna M10 – doplačilo 40 evrov

Predprodaja se je pričela danes 24.8.2021. Posodobljena je tudi vloga na portalu eUprava ter spletni nakup subvencionirane vozovnice. Vloga je dostopna na povezavi: eVloga. Vstopna točka za spletni nakup subvencionirane vozovnice, je dostopna na povezavi: Vstopna točka za nakup.

Vse upravičence do subvencioniranega prevoza pozivamo, da si glede na trenutno situacijo okužb s Corona virusom in v želji čim bolj zmanjšati možnost širjenja okužb,  subvencionirano vozovnico  v celoti uredijo elektronsko, brez nepotrebnega obiska prodajnega mesta. 

Lep pozdrav,

Ekipa subvencij
KOMENTARJI (0)