Kontaktni podatki za pomoč in podporo prevoznikom

Novica

Po selitvi sistema subvencij na strežniško infrastukturo MzI veljajo naslednji kontaktni podatki za pomoč in podporo prevoznikom in tehnološkim ponudnikom:

MzI:

IGEA: IGEA (zagotavljanje delovanja sistema):
 • mail: podpora_mzi@igea.si
 • kontaktne osebe:
  • Marko Pogačnik 041 765 355
  • Dušan Fajfar  041 371 531
 
PIA (tehnična pomoč):
 • tel: 03 898 37 90
 • mail:podpora@pia.si
 • program za oddaljeno pomoč
 • kontaktna oseba: Božo Glinšek

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Nakup M10 vozovnice za študente v septembru

Pogosto vprašanje

Vprašanje: Ali študent, ki je v šolskem letu 2013/14 imel vlogo za mesečno vozovnico, potrebuje za nakup vozovnice za 10 voženj na mesec novo vlogo za mesec september?
 
Odgovor: Študenti, ki bodo želeli kupiti v mesecu septembru mesečno vozovnico za 10 voženj (M10), ne potrebujejo nove vloge, v kolikor so v šolskem letu 2013/14 za isto relacijo imeli vlogo za mesečno vozovnico ali vlogo za M10 vozovnico veljavno vsaj do 30.6.2014.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Subvencionirane vozovnice v mesecu avgustu

Novica

Na podlagi 114č. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu , se za dijake subvencionira nakup vozovnic v obdobju od 1.9. do 30.6. tekočega šolskega leta. Za študente se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1.10. do 30.6. tekočega študijskega leta.  Upravičenec s statusom študenta ima v obdobju od 1.9. do 30.9. in od  1.7. do 31.7. tekočega študijskega leta, pravico do nakupa subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec.
 
V mesecu avgustu nakup subvencionirane vozovnice ni možen, ker tega zakon ne dovoljuje.
 
V mesecu avgustu lahko upravičenec pridobi  brezplačno vozovnico samo kot ugodnost na osnovi:
- ugodnosti subvencioniranja: nakup letne, polletne ali 10 oziroma 9 mesečnih vozovnic;
- ugodnosti izvajalca subvencioniranega prevoza: izvajalci nudijo ugodnosti pod pogoji, ki jih določajo sami. Te vozovnice niso subvencionirane s strani ministrstva pristojnega za promet.

KOMENTARJI (0)


Subvencionirane vozovnice v mescu avgustu

Gradivo

Na podlagi 114č. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu , se za dijake subvencionira nakup vozovnic v obdobju od 1.9. do 30.6. tekočega šolskega leta. Za študente se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1.10. do 30.6. tekočega študijskega leta.  Upravičenec s statusom študenta ima v obdobju od 1.9. do 30.9. in od  1.7. do 31.7. tekočega študijskega leta, pravico do nakupa subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec.
 
V mesecu avgustu ni možno kupiti subvencionirane vozovnice, ker tega zakon ne dovoljuje.
 
V mesecu avgustu lahko upravičenec pridobi  brezplačno vozovnico samo kot ugodnost na osnovi:
- ugodnosti subvencioniranja: nakup letne, polletne ali 10 oziroma 9 mesečnih vozovnic;
- ugodnosti izvajalca subvencioniranega prevoza: izvajalci nudijo ugodnosti pod pogoji, ki jih določajo sami. Te vozovnice niso subvencionirane s strani ministrstva pristojnega za promet.

KOMENTARJI (0)


Subvencionirani prevozi dijakov in študentov v šolskem/študijskem letu 2014/15

Gradivo

Obveščamo vas, da je bil dne 21.7.2014 v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.
Pravilnik vsebuje manjše spremembe, ki jih uvajamo z novim šolskim oziroma študijskim letom in so vezane predvsem na postopke pridobitve upravičenosti do subvencioniranega prevoza:
 
1.) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
Nova vloga vsebuje poleg podatka o vlagatelju, tudi podatke zakonitega zastopnika mladoletnega vlagatelja.
 
2.) Potrdilo o vpisu
Izvajalec vzgojno izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu. Torej ima  vlagatelj možnost predložiti izpolnjeno in potrjeno vlogo ali izpolnjeno vlogo in priloženo potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.
 
3.) Praktično izobraževanje
V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu. Se pravi, vlagatelj predloži izpolnjeno novo vlogo in potrjeno oziroma podpisano potrdilo. 

Povezava do UL: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014055.pdf#!/u2014055-pdf
 

KOMENTARJI (0)


Upravičenci do brezplačnih šolskih mesečnih vozovnic v juliju in avgustu (obvestilo LPP)

Novica

Ljubljana, 17. junij 2014 – V sredini maja letos je Svet ustanoviteljev na skupščini JHL potrdil predlog LPP, da lahko dijaki in študentje z nakupom junijske šolske mesečne vozovnice (1, 2 in 3) za mestni potniški promet pridobijo tudi brezplačni vozovnici za julij in avgust. Brezplačne vozovnice pa lahko konec leta dijaki in študenti pridobijo tudi na osnovi določil ministrstva v povezavi s subvencioniranimi šolskimi mesečnimi vozovnicami, ki so pričela veljati že na začetku šolskega leta 2013/2014.

Prodaja junijskih šolskih mesečnih vozovnic je v polnem teku in bo potekala le še do 20. junija, zato pozivamo dijake in študente, naj ne zamudijo roka za nakup junijskih šolskih mesečnih vozovnic, ki jim zagotavljajo brezplačno vožnjo tudi julija in avgusta. Po navedenem datumu bo možno kupiti julijsko šolsko mesečno vozovnico, ki pa bo omogočala brezplačno vožnjo samo avgusta.

V skladu z določili subvencioniranih šolskih mesečnih vozovnic pa obveščamo, da so upravičenci, ki so v šolskem letu 2013/2014 kupili vozovnice za celotno šolsko leto (študenti za 9 mesecev, dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih pa za 10 mesecev) upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji za meseca julij in avgust, upravičenci, ki so izvedli nakup polletne vozovnice pa so upravičeni do ene istovrstne brezplačne mesečne vozovnice na enaki relaciji v mesecu juliju ali avgustu. Upravičenci za mestni in medkrajevni prevoz LPP, lahko pričnejo prevzemati veljavne brezplačne vozovnice za julij in avgust od 1. julija dalje na urbanomatih oziroma izbranih prodajnih mestih LPP.

Izbrana prodajna mesta za prevzem brezplačnih vozovnic oziroma zapis brezplačne šolske mesečne vozovnice na urbano so poleg urbanomatov še Potniški center LPP (Slovenska cesta 56 v Ljubljani), Avtobusna postaja v Ljubljani, turistična agencija PAV d.o.o na Vrhniki, turistična agencija NAKLO d.o.o. v Logatcu ter študentski servis v Grosupljem (poleg banke LON). 


 

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Podpis pogodb in zmanjšanje validacij

Novica

Spoštovani,
obveščamo vas, da bo podpis Pogodb o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov
za obdobje marec - april 2014 potekal v petek 28.2.2014 od 9:00 do 12:00 ure, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor,
Langusova 4, Ljubljana, v petem nadstropju, pisarna št.: 513.
V prilogi je pripeto obvestilo o zmanjšanju števila plačnih validacij na mesečni ravni za mesečne, polletne in letne vozovnice.
Navodila glede vozovnic, ki ste jih že prodali za mesec marec, bomo posredovali naknadno. Nikakor pa vam teh vozovnic ne bomo zavračali, temveč jih boste imeli možnost popraviti.

Lep pozdrav,
Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Kontrole vozovnic za november

Novica

Spoštovani!

obveščamo vas, da kontroli polne cene vozovnic in neustreznega plačila upravičenca še ne kažeta pravega stanja za mesec november. Razlog je v tem, da pri kontrolah še niso upoštevana plačila polletnih in letnih vozovnic v oktobru. Ta plačila bomo iz oktoberskih vozovnic prenesli na vloge s paketno obdelavo po potrditvi mesečnih poročil za oktober s strani vseh prevoznikov. Akcijo bomo predvidoma izvedli naslednji teden.

Lep pozdrav
ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Sprememba vozovnice za 10 voženj v mesečno vozovnico

Pogosto vprašanje

Vprašanje: Ali je možno letno (polletno) vozovnico za deset voženj spremeniti v letno mesečno vozovnico v drugem mesecu veljavnosti?

Odgovor: Zamenjava ni možna, ker gre za različne vrste vozovnic in posledično različne cene. Lahko pa izvedete vračilo vozovnice za 10 voženj na mesec (ker je ne potrebujete), prevoznik vam vrne neizkoriščen del denarja (skladno s pravilnikom). V nadaljevanju pa lahko kupujete mesečne vozovnice, s 1.2.2014 pa lahko kupite polletno voozvnico.

Popolnoma identično velja tudi v primeru zamenjave letne mesečne vozovnice v vozovnico za 10 voženj na mesec.

KOMENTARJI (0)


Nakup mesečne vozovnice za mestni promet ob nakupu letne ali polletne vozovnice za medkrajevni promet

Pogosto vprašanje

Vprašanje: Zanima me, ali je mogoč nakup letne ali polletne vozovnice za medkrajevni promet, medtem ko bi vozovnico za mestni promet kupovala mesečno? Ali pač nakup letne ali polletne vozovnice pomeni tudi obvezen nakup polletne vozovnice za mestni promet?
 
Odgovor: V primeru nakupa letne ali polletne vozovnice za medkrajevni promet, lahko kupujete vozovnico za mestni promet vsak mesec posebej.

KOMENTARJI (0)


Dodatne kontrole v aplikaciji Subvencije prevozov

Novica

Spoštovani prevozniki,

obveščamo vas, da so z novim šolskim letom dodane 3 nove kontrole v aplikaciji subvencije prevozov:
 

 • Neustrezno poročane vsote na vozovnicah: kontrolira se pravilnost seštevka: polna cena - plačilo medkrajevnega prometa - plačilo mestnega prometa = subvencija (napaka); prav tako kontrola vrača vozovnice kjer je ob prodaji vozovnice poročano vračilo denarja potniku oziroma obratno, ob preklicu poročano plačilo s strani potnika (ni nujno napaka, običajno sledi storno)
 • Neustrezne vrste mestnih vozovnic: kontrola, ki medsebojno primerja obdobje veljavnosti izdanih vozovnic na vlogi in javi napako, ko je druga vozovnica izdana za daljše obdobje kot je izdana osnovna vozovnica na kateri je bilo izvedeno plačilo; npr. na osnovi mesečne medkrajevne vozovnice izdana letna vozovnica za mestni promet (napake)
 • Podvojene relacije na vlogi (v Analize): analiza vrne seznam vlog, kjer se isti prevoznik z isto vrsto prometa pojavlja večkrat; običajno gre za napake na vlogi in je potrebno ustrezno urediti vlogo, so pa tudi primeri, ko je to pravilno - npr. če pride potnik z avtobusom do vlaka, nato del poti opravi z vlakom, na koncu pa ponovno z istim avtobusnim prevoznikom nadaljuje pot;

KOMENTARJI (0)


Sprememba 6: Poročanje ob vračilu letnih in polletnih vozovnic

Gradivo

Sprememba v logiki poročanja o plačilu upravičenca pri izdaji letne in polletne vozovnice zahteva, da se poroča se celoten znesek plačila upravičenca, naslednje mesece pa plačilo upravičenca 0. Posledično je subvencija 1. mesec običajno negativna, naslednje mesece pa enaka polni ceni. Ob vračilu polletne ali letne vozovnice pa je potrebno upravičencu tudi vrniti denar, kar pomeni, da mora prevoznik vračilo denarja dobiti subvencionirano s strani MzIP.

Primer: recimo da prodamo letno karto :

 • Polna cena 100 eur, plačilo upravičenca 200 eur (plačilo letne vozovnice) in subvencije posledično -100 eur
 
Vračilo se lahko izvede le za naslednji mesec!
 • v kolikor je bila že poročana vozovnica za naslednji mesec, je potrebno izvesti preklic te vozovnice (100% storno)
 • določi se znesek vračila upravičencu = plačilo upravičenca – (št. mesecev uporabe * cena mesečne vozovnice)
 • v sistem subvencij se dodatno poroča preklic vozovnice za tekoči mesec s podatki:
  • polna cena = 0
  • plačilo upravičenca = - znesek vračila upravičencu
  • subvencija = znesek vračila upravičencu
Če gre za vozovnico, ki je brezplačna k osnovni medkrajevni voozvnici oziroma je bilo doplačilo izvedeno pri medkrajevnem prevozniku, se v preklicu porača vse vrednosti 0.

Na zgornjem primeru to pomeni:
 • če vrne letno vozovnico v septembru, je vračilo 175 EUR in v sistem se poroča preklic vozovnice za september z vrednostmi (0, -175, 0, 175)
 • če vrne letno vozovnico v oktobru, je vračilo 150 EUR in v sistem se poroča preklic vozovnice za oktober z vrednostmi (0, -150, 0, 150)
 Analogno velja poročanje tudi za mestne promete.

Še en primer letne vozovnice, kjer je bilo doplačilo za mestni promet LJ izvedeno pri medkrajevnem prevozniku:
 • če je vračilo v septembru, potem medkrajevni prevoznik v preklicu vozovnice za september poroča (0,-175, -90, 265), LPP pa v preklicu poroča (0,0,0,0).
Pri zamenjavi vloge ne prihaja do vračila denarja in torej tak postopek poročanja ni potreben.  
 

KOMENTARJI (0)


Kombiniranje medkrajevnega prevoza in mestne vozovnice na območju mestnega prometa Ljubljana

Pogosto vprašanje

V praksi se pojavlja veliko vprašanj, kako je s kombinacijo medkrajevnega in mestnega prometa na območju mestnega prometa Ljubljana, ki je rsazdeljeno na 3 cone.

Glede na zakonske omejitve, je dovoljeno, da se kombinira medkrajevni promet in mestna vozovnica za 1. cono v primeru, da je začetek medkrajevne relacije v 2. ali 3. coni.  Upravičenec pa ne more imeti obeh vozovnic na območju 1. cone mestnega prometa.
 
V praksi to pomeni, da so dovoljene kombinacije kot je npr. Grosuplje – Ljubljana za vlak in mestni promet 1. cona, ne more pa tak upravičenec dobiti dobiti mestne vozovnice za 3. cono. Ni pa dovoljena taka kombinacija v območju 1. cone, to je npr. Medvode, Zalog, Škofljica, …

Prosima vas, da ste skladno s tem, pozorni pri sprejamanju vlog in izdaji vozovnic.

KOMENTARJI (0)


Sprememba mesečne vozovnice v letno ali polletno vozovnico

Gradivo

S terena smo dobili informacije, da se prevozniki pogosto srečujete s prošnjo za zamenjava kupljene mesečne vozovnice v letno ali polletno vozovnico. Ta primer ni striktno reguliran s pravilniki in ga je vsak prevoznik reševal na svoj način.
 
Tehnično to tudi ne predstavlja problem do 10-tega v mesecu, ko se izvede 100% storno mesečne vozovnice in izda letna vozovnica. Ker pa pričakujemo, da se bodo želje uporabnikov pojavljale tudi po 10-tem v mesecu, ko 100% storno ni več možen, saj bo sistem zaradi datuma prodaje zavrnil 100% polno mesečno ceno pri letni vozovnici, je potrebno zadevo rešiti drugače.
 
Torej za zamenjava mesečnih v letne vozovnice po 10-tem v mesecu se uporablja identičen postopek kot pri splošni zamenjavi vozovnice samo da ni potrebno spreminjati vloge:
 

 • obstoječo mesečno vozovnico se prekliče, pri čemer se vrne 50% polne cene in celotno plačilo upravičenca;
  • npr, da je izdana vozovnica (81 EUR polna cena, 25 EUR plačilo upravičenca, 56 EUR subvencija)
  • potem je preklic vozovnice (-41,50 EUR. -25 EUR, -16,50 EUR)
 • poroča se nova letna oziroma polletna vozovnica, kjer se za polno ceno poroča 50% deleža mesečne polne cene in celotno plačilo upravičenca
  • skladno z zgornjim primerom je potem letna vozovnica (41,50 EUR, 200 EUR, -158,50 EUR)
 • kontrola: če bi bila izdana samo letna vozovnica ob začetku meseca so vrednosti (81 EUR, 200 EUR, -119 EUR), kolikor je tudi rezultat seštevka zgornjih treh vozovnic.

KOMENTARJI (0)


Kontrole v aplikaciji Subvencije prevozov

Novica

Spoštovani prevozniki,

obveščamo vas, da so kontrole v aplikaciji subvencije prevozov posodobljene in lahko začnete z uporabo in odpravo napak. Če pri tem opazite nenavedne napake, za katere ocenjujete, da ne bi smele biti v kontroli, nas prosim opozorite. Pri odpravi napak bodite posebej pozorni na odpravo napak pri polletnih in letnih vozovnicah, saj vplivajo tudi na napake v prihodnjih mesecih. Rok za odpravo napak je 23.9.2013 do 07.00 ure, ko bo sistem sprejemanja podatkov za mesec september zaprt.

Hkrati vas ponovno opozarjamo, da je potrebno za vse izdane polletne in letne vozovnice podatek o vozovnici za mesec oktober v sistem subvencij posredovati najkasneje do 20.9.2013  do 24.00 ure.


 

KOMENTARJI (0)


Sprememba 5: Nadgradnja kontrol pri sprejemu podatkov o vlogah in vozovnicah

Gradivo

Ker opažamo, da občasno dobivamo v sistem nepopolne podatke o vlogah in vozovnicah, s tem pa se povzroča probleme pri drugih prevoznikih, smo vgradili dodatne kontrole ob sprejemu podatkov v centralni sistem subvencij. Dne, 30.8.2013 ob 7h so bile dodane naslednje kontrole:
 

 • Postaje za medkrajevni avtobusni (A) in železniški promet (V) morajo biti iz šifranta in morajo imeti šifro!!! Tako na vlogi kot na vozovnici. Šifrant postaj je povzet po AVRISu, torej ne morejo obstajati postaje, ki niso registrirane v AVRISu. V bodoče bomo enako kot registracije voznih redov objavljali tudi spremembe v šifrantu postaj. Za mestni promet pa dovoljujemo postaje brez šifer.
 • Na vozovnici je podatek o številki relacije iz vloge obvezen !!!
 • Zavrnejo se vloge z neustreznimi zaporednimi številkami relacij (bili so primeri, ko se je poslala vloga z relacijama 1 in 3)
 • Pri vnosu nove šole, ki jo ni v šifrantu morajo biti podatki popolni – zahteva se HSMID in občina.
 • Vozovnice za prihodnje mesece se zavračajo; dovoljeno je pošiljanje voozvnic za tekoči in naslednji mesec
 • vozovnica se zavrne, če vloga za to vozovnico ne obstaja.
 Z vključitvijo teh kontrol bomo nepopolne podatke zavračali.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Cene direktnih vozovnic v mestnem prometu Jesenice

Pogosto vprašanje

Cena za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih za direktne mesečne vozovnice za mestni promet na Jesenicah (na vlogi samo mestni promet Jesenice) znaša:

 • za mesečno vozovnico 25,00 EUR,
 • za polletno vozovnico za obdobje 5 mesecev 112,50 EUR, za obdobje 4 mesecev 90,00 EUR,
 • za letno vozovnico za obdobje 10 mesecev 200,00 EUR, za obdobje 9 mesecev 180,00 EUR.
 
V kombinaciji s subvencionirano vozovnico za medkrajevni avtobusni in/ali železniški prevoz potnikov, znaša cena vozovnice, ki jo plača upravičenec:
 • za mesečno vozovnico 15,00 evrov,
 • za polletno vozovnico za obdobje 5 mesecev 75,00 evrov, za obdobje 4 mesecev 60,00 evrov,
 • za letno vozovnico za obdobje 10 mesecev 150,00 evrov, za obdobje 9 mesecev 135,00 evrov.

KOMENTARJI (0)


Cene direktnih vozovnic v mestnem prometu Kranj, Novo mesto in Koper

Pogosto vprašanje

Cena za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih za direktne mesečne vozovnice za mestni promet v Kranju, Novem mestu in Kopru (na vlogi samo mestni promet) so identične  in sicer znaša:

 • za mesečno vozovnico 5,00 EUR,
 • za polletno vozovnico za obdobje 5 mesecev 25 EUR, za obdobje 4 mesecev 20,00 EUR,
 • za letno vozovnico za obdobje 10 mesecev 45,00 EUR, za obdobje 9 mesecev 40,50 EUR.

Mestne vozovnice za navedena mesta so v kombinaciji z medkrajevnim prometom brezplačne.

KOMENTARJI (0)


Vpis relacije za mestni promet na vlogo

Pogosto vprašanje

Vprašanje: Kako se na vlogi napiši vstopno in izstopno postajo za mestni potniški promet, saj je lahko relacij in s tem tudi postaj tudi več?

Odgovor: Upravičenci, ki vlagajo vlogo za direktno mestno vozovnico, za vstopno postajo obvezno napišejo najbližjo postajo mestnega prometa glede na bivališče, za izstopno postajo pa npr. Ljubljana. Upravičenci, ki mestno vozovnico uporabljajo v kombinaciji z medkrajevno vozovnico lahko uporabijo npr. Ljubljana - Ljubljana.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Postopek nakupa polletnih in letnih kombiniranih vozovnic za mestni promet v Ljubljani

Pogosto vprašanje

Za kombinirane vozovnice (medkrajevna + mestna) bo LPP poleg nakupa mesečnih omogočil tudi nakup letnih in polletnih vozovnic za mestni promet. S tem se upravičencem, ki kupijo letno ali polletno medkrajevno  vozovnico, omogoči, da tudi vozovnico za mestni promet kupijo za celotno obdobje.
 
Če bo upravičenec kupil letno ali polletno medkrajevno vozovnico pri drugem prevozniku in tam plačal tudi mestno vozovnico za isto obdobje, bo lahko naložil letno ali polletno mestno vozovnico na svojo Urbano tudi na urbanomatu. Predpogoj je, da celotno doplačilo izvede pri medkrajevnem prevozniku.  
 
V kolikor ne bo izvedel doplačila pri medkrajevnem prevozniku je potrebno nakup letnih in poletnih vozovnic izvesti na prodajnih mestih LPP (poslovalnica na Slovenski c. 56, na Avtobusni postaji in še pri štirih poslovnih partnerjih, ki so že do sedaj prodajali linijske medkrajevne vozovnice). Doplačilo za polletno in letno vozovnico na urbanomatih ne bo omogočeno.

KOMENTARJI (0)


Cene direktnih vozovnic v mestnem prometu Ljubljana

Pogosto vprašanje

Cene za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih za direktne mesečne vozovnice za mestni promet v Ljubljani (na vlogi samo mestni promet Ljubljana) se ne spreminjajo glede na preteklo leto:

 • cena za prvo območje je 20,00 €,
 • cena za območji 2 in 3 pa je 25,00 €.
 
LPP ne bo izdajal letnih in polletnih direktnih vozovnic za mestni promet.
 
Vlogo za nakup subvencionirane vozovnice je potrebno oddati na prodajna mesta LPP, kjer se izvede tudi nakup vozovnice za prvi mesec, za vse naslednje mesece pa je nakup mesečnih vozovnic omogočen tudi na Urbanomatih.
 
Pomembna sprememba je, da se sedaj za vse linije znotraj območij mestnega prometa Ljubljana obravnavajo kot mestne linije. To so npr. linije:
 • Polhov Gradec – Ljubljana
 • Dobrova – Ljubljana
 • Smlednik – Ljubljana
 • Želimlje – Ljubljana
 • Rakitna – Ljubljana
V preteklem šolsem letu je bilo za te relacije potrebno oddati kombinirano vlogo z medkrajevno relacijo in z relacijo za mestni promet. Skladno s spremembo se na vlogi sedaj izpolni samo 1 relacija kjer se označi TIP VOZOVNICE: DIREKTNA in VRSTA PREVOZA: MESTNA.
 
V priponki je tudi nova shema območij, ki velja od septembra 2013. Novost je, da je  OBČINA BREZOVICA znova razdeljena na dve območji in sicer BREZOVICA 1 in BREZOVICA 2.
 

KOMENTARJI (0)


Sprememba 4: Sprememba v načinu poročanja pri letnih in polletnih vozovnicah

Gradivo

P R A V I L N I K  o izvajanju subvencioniranega prevoza, v 6 členu govori:
(3) Podatke o izdanih polletnih in letnih vozovnicah izvajalec subvencioniranih prevozov mesečno poroča v evidenco subvencij. Podatke o polni ceni, plačilu upravičenca in subvenciji izvajalec subvencioniranih prevozov navede v višini, ki predstavlja sorazmerni mesečni delež.
(4) Natančnejši tehnični način poročanja ter vsebina in oblika podatkov za poročanje se podrobneje določijo v tehnični dokumentaciji informacijskega sistema evidence subvencije prevoza.

Primer: recimo da prodamo letno karto :

 • Polna cena 100 eur, upravičenec plača mesečno 20 eur, subvencija 80 eur
 • Se pravi prvi mesec plača upravičenec 200 eur.
 
Če se držimo 3 točke pravilnika je potrebno poročati 10 krat (100,80,20). Vendar ob takem načinu nastopi problem pri menjavi letne vozovnice, ko potnik zamenja prevoznika. Npr. lahko pride do primera, da ima nekdo letno pri enem prevozniku, potem pa tam preklice letno in prinese letno vlogo k drugemu prevozniku.
 
Po zgoraj navedem pravilu poročanja, namreč prvi prevoznik ni odporočal do konca celotnega plačila upravičenca, drugi pa bi moral poročati o plačilu, čeprav ga ni dobil. Torej nam s tem primerom pade logika sorazmernega mesečnega poročanja in jo moramo zamenjati z dejanskim denarnim tokom. To pomeni, da je potrebno ob plačilu vozovnice poročati celoten znesek plačila upravičenca, naslednje mesece pa plačilo upravičenca 0. Torej zgornji primer je sedaj pravilno:
 • prvi mesec se poroča polna cena 100 eur, plačilo upravičenca 200 eur (plačilo letne vozovnice) in subvencije posledično -100 eur
 • vse naslednje mesece pa se poroča polna cena 100 eur, plačilo upravičenca 0 eur in subvencije 100 eur

KOMENTARJI (0)


Kako podaljšam mesečno vozovnico, če kombiniram prevoznike?

Pogosto vprašanje

Vsak mesec kupujete oziroma podaljšujete mesečne kombinirane vozovnice tako kot prvi mesec nakupa. Pri prvem prevozniku kupite mesečno vozovnico, ta pa vam izda potrdilo o izdani vozovnici. S tem potrdilom dobite še mesečno vozovnico pri drugem prevozniku. Pozor, brez potrdila to ni mogoče. Lahko da boste morali pri drugem prevozniku doplačati razliko v ceni med tarifnima razredoma, v primeru da skupni kilometri celotne prevozni poti obeh prevoznikov presegajo že plačani tarifni razred pri prvem prevozniku.

KOMENTARJI (0)


Kdaj lahko kupim vozovnico za naslednji mesec?

Pogosto vprašanje

Mesečno vozovnico za naslednji mesec lahko kupite v predprodaji (običajno po 21-tem v mesecu) in do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Vozovnica velja od 1. dne v mesecu za katerega je bila izdana in še 1. delovni dan v naslednjem mesecu.

Nakup subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic je možen samo do 20-tega dne prvega meseca veljavnosti.

KOMENTARJI (0)


Ali lahko s subvencionirano šolsko vozovnico potujem tudi z vlaki višjega ranga (InterCity, EuroCity, Mednarodni vlaki in vlaki ICS)?

Pogosto vprašanje

Da, a le s plačilom dodatka za vlak višjega ranga. Če s svojo mesečno vozovnico z vlakom višjega ranga potujete v eno smer, plačate mesečni dodatek, ki znaša 13,60 €, če potujete tudi v povratku, pa dvakratnik tega zneska. Z doplačanim dodatkom lahko potujete tudi v vlaku ICS, za katerega pa je obvezna rezervacija sedeža pred potovanjem.

Če potujete z vlakom višjega ranga le nekajkrat na mesec, lahko kupite dodatek za posamično potovanje za InterCity, EuroCity in Mednarodni vlak v višini 1,20€ oz. 1,70€ če plačate doplačilo na vlaku, za potovanje z vlakom ICS pa je potrebno doplačilo v višini 3,40€.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Mesečna vozovnica velja na brezkontaktni čip kartici. Kje jo lahko kupim?

Pogosto vprašanje

Dijaki 1. letnika in tisti, ki še nimajo brezkontaktne čip kartice pri nakupu subvencionirane vozovnice na prodajnem mestu prevoznika plačajo še brezkontaktno čip kartico. Čip kartica vam velja celotno obdobje izobraževanja. Če je ne potrebujete več, jo lahko vrnete na eno od prodajnih mest, kjer vam izplačajo povračilo za vrnitev nepoškodovane brezkontaktne čip kartice.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Kaj pomeni načelo enkratnega nakupa?

Pogosto vprašanje

Načelo enkratnega nakupa pomeni, da v enem mesecu za relacijo med bivališčem in izobraževalno ustanovo lahko kupite le eno vozovnico. Izjema je le, če med vstopnim in izstopnim postajališčem ne obstaja direktna povezava. V tem primeru lahko kupite kombinirane vozovnice, katerih relacije se med seboj logično navezujejo in ne prekrivajo to pomeni, da vsak prevoznik izda vozovnico za svoj del relacije.

KOMENTARJI (0)


Kako izpolnim vlogo, če imam na prevozni poti več prevoznikov oziroma kombiniram prevoz?

Pogosto vprašanje

V posebno tabelo v vlogi navedite vse prevoznike in relacijo potovanja z vsakim prevoznikom. Original vloge prinesite tistemu prevozniku, kjer boste kupili in plačali subvencionirano vozovnico. Ta vam bo izstavil potrdilo o izdani vozovnici, katerega boste predložili ostalim prevoznikom na vaši prevozni poti (navedeni na vlogi). V novem šolskem/študijskem letu kopijo vloge ni več potrebno posredovati preostalim prevoznikom ampak samo prvemu.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Ali lahko vrnem subvencionirano vozovnico?

Pogosto vprašanje

Da, vendar so pravila različna za mesečne ter polletne in letne vozovnice:

 • vsako vozovnico lahko vrnete pred začetkom njene veljavnosti oziroma na dan prodaje. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila na način, kot je to določeno v splošnih in posebnih pogojih izvajalca.
 • vračilo mesečne vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno.
 • vračilo polletne ali letne vozovnice v času veljavnosti se izvede z zadnjim dnem tekočega meseca, upravičencu se vrne plačilo v sorazmernem deležu za neizkoriščene mesece. Upravičencu se vrne znesek plačila v višini razlike med zneskom plačila upravičenca za polletno ali letno vozovnico in ceno mesečne vozovnice oziroma mesečne vozovnice za 10 voženj, ki jo plača upravičenec in je določena v 6. in 9. členu Pravilnika o določanju cen subvencioniranega prevoza, za mesece dejanske uporabe vozovnice.

Za polletne in letne vozovnice to v praksi pomeni:
 • preklic se izvede za naslednji mesec; tekoči mesec se obravnava kot da je v celoti koriščen
 • posledično to pomeni: vračilo je možno kadarkoli razen zadnji mesec veljavnosti
 • vračilo plačila potniku je destimulirano in je enako: plačilo upravičenca – mesečna tarifa * število mesecev koriščenja; primeri:
  • letna 10 mesecev, vrnjena 6 mesec: vračilo = 10*20EUR – 6*25 EUR = 50 EUR (in ne 4*20 EUR (80 EUR) kolikor je sorazmerni delež letne vozovnice za 4 mesece)
  • polletna M10 za 5 mesecev, vrnjena 3 mesec: vračilo = 5*17,50EUR (87,50 EUR) – 3*20EUR = 27,50 EUR (in ne 35 EUR kolikor je sorazmerni delež polletne vozovnice za 2 meseca)
 • pri doplačilih za mestni promet se vrne sorazmerni delež za neizkoriščene mesece (mesečno plačilo * neizkoriščeni meseci)

KOMENTARJI (0)


Ali lahko kupim polletno ali letno subvencionirano vozovnico?

Pogosto vprašanje

Da, z zadnjo sprememba zakona so bile uvedene polletne in letne vozovnice:

 • za DIJAKE je možen nakup polletne vozovnico  za obdobje od 1.9. do 31.1. (5 mesecev) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.9. do 30.6. (10 mesecev),
 • za ŠTUDENTE je možen nakup polletne vozovnice  za obdobje od 1.10. do 31.1. (4 mesece) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.10. do 30.6. (9 mesecev).

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Ali lahko med šolskim letom zamenjam prevoznika?

Pogosto vprašanje

Da, prevoznika na isti relaciji lahko zamenjate, vendar samo ob zaključku meseca. Za zamenjavo prevoznika je potrebno izpolniti novo vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice in in izvesti celoten postopek preklica obstoječe vloge in preklica obstoječih vozovnic (razen v primeru, da so to mesečne vozovnice, ki naslednji mesec ne veljajo več).

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Ali lahko kupim enosmerno vozovnico?

Pogosto vprašanje

Da, lahko kupite enosmerno vozovnico, kar morate v vlogi posebej označiti (glej navodila za izpolnjevanje vloge). Cena enosmerne vozovnice je enaka ceni vozovnice v obe smeri. Enosmerno vozovnico lahko kupite tudi v primeru, da v eno smer uporabljate drugega prevoznika, n.pr. od doma do šole vlak, nazaj pa avtobus. V tem primeru se izpolni ena vloga, na kateri je potrebno obe relaciji (od doma do šole in od šole do doma) označiti kot enosmerni.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Povračilo prevoznih stroškov namesto subvencionirane vozovnice

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Vpisana sem se na fakulteto v Novem mestu, od fakultete sem oddaljena 45 km. Problem je v tem, da ne morem koristiti javnega prevoza, tako, da je edina rešitev, da se vozim sama s svojim vozilom. Zato pa me zanima kako je v takšnem primeru, ali sem upravičena do kakšnega povračila prevoznih stroškov?
 
Odgovor:
Zakon o prevozih v cestnem prometu je predvidel subvencioniranje prevoza dijakov in študentov, v kolikor gre za uporabo javnega linijskega prevoza potnikov.
 
Subvencioniranje osebnega prevoza žal nima zakonske podlage, saj je dolgoročni cilj projekta, da se s subvencioniranjem javnega prevoza poveča uporaba JPP in seveda skladno s tem tudi oblikuje ustrezna ponudba JPP.
 
V kolikor nimate ustrezne povezave z JPP vam svetujemo, da v primeru večjega povpraševanja po uslugah JPP kontaktirate naše ministrstvo ali lokalnega koncesionarja in predlagate vzpostavitev nove linije JPP.

KOMENTARJI (0)


Subvencionirana vozovnica za tuje državljane

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Sem državljan Republike Hrvaške s stalnim prebivališčem na Hrvaškem in začasnim v Ljubljani, kjer se izvaja študijski program, v katerega sem vpisan. Zanima me ali lahko tudi tuji državljani pridobijo subvencionirane mesečne vozovnice?
Ter katero dolžino relacije je potrebno vpisati: tisto od stalnega naslova do kraja izobraževanja ali
od začasnega naslova do naslova izobraževalne ustanove?
 
Odgovor:
Tudi tuji državljani, ki se izobražujejo na območju Republike Slovenije imajo pravico do subvencionirane vozovnice. V vašem primeru vam pripada vozovnica za 10 voženj od državne meje do začasnega prebivališča v Ljubljani, ter mesečna vozovnica za relacijo od začasnega prebivališča do naslova izobraževalne ustanove.
 

KOMENTARJI (0)


Razdalja med bivališčem in lokacijo izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
V navodilih za izpolnitev Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice  pod točko 7. piše: "Vlagatelj vnese dolžino - najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v kateri vlagatelj biva do nepremičnine, v kateri se vlagatelj izobražuje."
 
Jaz sem vnesla dolžino, ki sem jo pridobila preko google zemljevida, tako da sem vnesla moj točni naslov in točni naslov fakultete), medtem ko mi je gospa, ki je vlogo obravnavala na avtobusni postaji, dolžino popravila na njihovo zakonsko določeno dolžino, ki je daljša za 3km in tudi dražja ter mi razložila, da tako mora biti. Zanima me kateri podatek oziroma dolžino moram vpisati v razdelek: "Razdalja med bivališčem in lokacijo izvajalca vzgojno-izobraževalnega programa:____km"?
 
Odgovor:
Vpisali ste pravi podatek, na vlogo se napiše dejanska najkrajša razdalja med bivališčem in lokacijo izobraževanja. Izvajalec prevoza pa mora ob izdaji vozovnice za izračun polne cene subvencionirane vozovnice obračunati dolžino poti, ki jo s svojim prevoznim sredstvom prevozi. Ta dolžina se običajno razlikuje od razdaljen na vlogi.

KOMENTARJI (0)


Kombinirana vozovnica

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Ali "kombinirana" vozovnica pomeni, da lahko kombiniram vlak, medkrajevni avtobus in mestni avtobus ali moram izbrati med vlakom in medkrajevnim avtobusom?
 
Odgovor:
Kombinirani pomeni, da relacijo od bivališča do izobraževalne ustanove kombinirate z različnimi vrstami in izvajalci prevoza.
 
Kombinirati smete tako, da se relacije med seboj ena na drugo logično navezujejo in ne prekrivajo, kar pomeni, da npr. za relacijo Ljubljana - Maribor v isto smer ne smete izbrati vlaka in avtobusa. Če vzamete vlak v smer Maribor, smete vzeti avtobus v smer Ljubljana. Ali pa kombinirate prevoze znotraj ene smeri, kar pomeni, da smete vzeti vozovnico za vlak Ljubljana - Pragersko in avtobus Pragersko - Maribor. Kombinirani prevoz je tudi, če kombinirate medkrajevni in mestni prevoz.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Določitev relacij potovanja

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Potrebujem vozovnico za 10 voženj na mesec. Zaradi boljših povezav izberem daljšo pot potovanja. Ali mi pripada takšna subvencionirana vozovnica?
 
Odgovor:
Peta alineja 5. člena Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza določa, da ima upravičenec v okviru ponudbe medkrajevnega avtobusnega in železniškega prevoza potnikov, ter v primeru iz drugega odstavka 114c. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 39/2013), tudi mestnega linijskega prevoza potnikov, ob upoštevanju enkratnega nakupa vozovnice, pravico do izbora zanj najugodnejše povezave med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca, in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, in nazaj.

Torej, vaša pravica je, da izberete relacijo(e), ki vam najbolj ustreza(jo).
 

KOMENTARJI (0)


Uporaba več prevoznikov na isti relaciji

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Kako naj izpolnim vlogo (rubriko - naziv prevoznika), če na določeni relaciji ne vozi vedno isti avtobusni prevoznik? Ali se lahko z eno subvencionirano vozovnico vozim z več izvajalci, ki izvajajo isto relacijo?  
 
Odgovor:
V tem trenutku še ni vzpostavljen sistem integriranega javnega potniškega prometa, ki bi omogočal izbiro med različnimi izvajalci na isti relacij. Izbrati morate enega prevoznika, s katerim se boste vozili na omenjeni relaciji. Lahko pa izberete kombinirano vozovnico in si izberete enega izvajalca prevoza v  eno smer in drugega v nasprotni smeri.

KOMENTARJI (0)


Sprememba prevoznika

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Za pretekli mesec sem imel/a  kombinirano subvencionirano vozovnico z izbranima izvajalcema medkrajevnega in mestnega prevoza. Sedaj me zanima, kako lahko za naslednji mesec spremenim  izvajalca prevoza, kakšen je postopek, kje lahko to uredim in katere dokumente potrebujem? 
 
Odgovor:
Glede spremembe načina prevoza in izvajalca pri subvencionirani vozovnici, vas obveščamo, da je za spremembo izbire prevoznika, potrebno izpolniti novo vlogo, na katero boste navedli novega prevoznika in relacijo(e), ki jo boste uporabljali od prebivališča do izobraževalne ustanove. Praviloma z novo vlogo pri prejšnjem prevozniku prekličete staro vlogo in morebiti še veljavne vozovnice (v primeru polletnih, letnih vozovnic ali če spremembo vloge izvajate med mesecem), ter tako pridobite potrdilo o preklicani vozovnici iz prve vloge. Preklic voozvnic morate izvesti pri vseh prevoznikih stare vloge.

Z novo vlogo in potrdilom o preklicu vozovnice si pri novem prevozniku tako na novo uredite pravico do nakupa subvencionirane vozovnice. V kolikor na stari vlogi nimate več veljavnih vozovnic v naslednjem mesecu (torej imate mesečne vozovnice) in se izvaja zamenjava za naslednji mesec, lahko celoten postopek izvedete pri novem prevozniku.

KOMENTARJI (0)


Subvencionirana vozovnica za upravičenca z bivališčem v tujini

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Zanima me, kako je z izdajo subvencionirane vozovnice za dijaka ali študenta, tujega državljana, ki ima stalno in začasno prebivališče v tujini, ter se izobražuje na območju RS?
 
Odgovor:
Dijak ali študent ima pravico do nakupa subvencionirane vozovnice za javni prevoz znotraj meja Republike Slovenije. Torej ima pravico, vendar le za relacijo, ki se izvede znotraj meja RS.
 

KOMENTARJI (0)


Pravica do mestne vozovnice ob uporabi vozovnice za 10 voženj od stalnega prebivališča

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Sem študent fakultete v Ljubljani. V Ljubljani nimam začasnega prebivališča, za prevoz do tja uporabljam vozovnico za 10 voženj. Zanima me, če mi na podlagi tega pripada tudi subvencionirana
vozovnica za mestni promet?
 
Odgovor:
Vozovnica za mestni promet vam z doplačilom pripada v kolikor na relaciji med izstopnim postajališčem, do katerega se upravičenec pripelje z medkrajevnim avtobusnim ali železniškim javnim  prevozom in postajališčem, ki je najbližje šoli/fakulteti obstaja linija mestnega prometa, ki jo lahko upravičenec koristi za prevoz do šole/fakultete.
 
Na vlogi morate navesti poleg relacij za medkrajevni promet še relacijo mestnega prometa Ljubljana.

KOMENTARJI (0)


Doplačilo na vlaku

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Zakaj moram na vlaku za prevoz doplačevati, kljub temu, da imam subvencionirano vozovnico?
 
Odgovor:
Peti odstavek 4. člena Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza se glasi: "Prodajalec vozovnice lahko izda upravičencu vozovnico za relacijo, ki se izvaja z medkrajevnim avtobusnim prevozom potnikov oziroma železniškim prevozom potnikov v 2. razredu potniškega vlaka."
 
Zaradi  vožnje z vlakom z oznako IC ali ICS, Slovenska železnica upravičeno zaračuna dodatek k veljavni mesečni vozovnici, ker gre v tem primeru za vožnjo v 1. razredu potniškega vlaka.
 

KOMENTARJI (0)


Preimenovanje podjetja Veolia Transport v Arriva

Pogosto vprašanje

Podjetje Veolia Transport Slovenija se je primenovalo v Skupino Arriva Slovenija. Posledično sta se spremnila tudi naziva obeh prevoznikov te skupine, ki izvajata subvencionirane prevoze in sicer sta nova naziva:

Prosimo, da opozorite prodajalce pri sprejemu pisnih vlog, da preverijo ali je naziv teh dveh prevoznikov ustrezen.
Pri samem vnosu podatkov v informacijski sistem ne more priti do napake, če se uporablja nov šifrant prevoznikov s spremenjenimi nazivi.
 

KOMENTARJI (0)


Prijava začasnega bivališča

Pogosto vprašanje

Vprašanje:
Imam absolventski staž, torej sem upravičen/a do subvencionirane šolske vozovnice. Zanima me, kaj se zgodi v primeru, če prijavim začasno prebivališče. Mi potem pripada vozovnica od začasnega prebivališča do fakultete? Oba naslova bivanja sta nekako približno enako oddaljena od fakultete, kar pomeni, da spadam v isti razred oddaljenosti do 60 km razdalje. 
 
Torej, če mi na račun prijave začasnega prebivališča subvencija pripada, me zanima tudi informacija, kako vlogo za subvencijo spremenim.
 
Odgovor:
Na podlagi tretjega  odstavka 114b. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št . 39/2013) imajo do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo od kraja stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča do kraja izobraževanja in nazaj.
 
Prav tako, pa vam pripada tudi pravica do subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec na relaciji od kraja stalnega prebivališča do kraja začasnega prebivališča.
 
Zadevo uredite tako, da oddate novo vlogo za mesečno vozovnico (staro vlogo in izdane vozovnice predhodno prekličete), na njo navedete stalno in  začasno prebivališče in vzgojno izobraževalni zavod, v katerem se izobražujete. Izberete prevoznika in v zaporedju navedete relacije, ki jih boste uporabljali med začasnim bivališčem in lokacijo izobraževanja.
 
V kolikor želite pridobiti tudi vozovnico za 10 voženj na mesec na relaciji od kraja stalnega prebivališča do kraja začasnega prebivališča morate vložiti novo vlogo za to relacijo. Torej boste imeli 2 veljavni vlogi. Plačilo vozovnic morate izvesti po ceniku ločeno za vsako vlogo.

KOMENTARJI (0)


Šifranti za uporabo v sistemu subvencij

Gradivo

V prilogi so šifranti potrebni za sistem subvencij:

 • šifrant prevoznikov – edina sprememba je preimenovanje Veolie v Arriva;
 • šifrant postajališč:  tabela je posodobljena na osnovi zadnjih podatkov iz AVRIS. Rezultat je  256 novih postajališč (označene z zeleno barvo), pri treh je narejeno preimenovanje oziroma popravljen opis (označene z vijolično),  12 pa jih ni več v uporabi v Avrisu (imajo dodaten atribut 1 pri Neaktivno v Avrisu)
 • šifrant naslovov - podatki registra prostorksih enot GURS
 • šifrant voznih redov - veljavnost januar 2014
 • šifrant šol - podatki uradnih evidenc

KOMENTARJI (0)


Ugodnosti v primeru polletne vozovnice

Pogosto vprašanje

Vprašanje: V 12. členu Pravilnika o določanju cen subvencioniranih vozovnic v točki 1. oz. 2 navajate sledeče:

 1. Upravičenci, ki so izvedli nakup letne vozovnice ali dveh polletnih vozovnic oziroma letne vozovnice za 10 voženj ali dveh polletnih vozovnic za 10 voženj so upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji in v obdobju od 1.7. do 31.8..
 2. Upravičenci, ki so izvedli nakup polletne vozovnice oziroma polletne vozovnice za 10 voženj so upravičeni do ene istovrstne brezplačne mesečne vozovnice na enaki relaciji in sicer v obdobju od 1.7. do 31.8.. 
Pravilo iz točke 1) je razumljivo glede ugodnosti ob nakupu dveh polletnih vozovnic – brezplačna sta oba meseca julij in avgust.
Pravilo iz točke 2) pa govori o nakupu ene polletne vozovnice ne glede za katero obdobje je kupljena(prvo ali drugo). V tem primeru bi moral biti brezplačen samo en mesec julij ali avgust. Ali je to izbira posameznega prevoznika? Ali mora biti definiran mesec enoten?
 
Odgovor: Pri eni polletni vozovnici upravičencu pripada en mesec vozovnica brezplačno, mesec pa si lahko izbere sam – julij ali avgust.

KOMENTARJI (0)


Ali bo polje "predhodna vloga" tudi na vlogi?

Pogosto vprašanje

Vprašanje: V novem sistemu je potrebno ob spremembi vloge v centralni sistem subvencij posredovati tudi podatek o šifri preklicane vloge. Zato je logično vprašanje ali bo polje "predhodna vloga" tudi na pisni vlogi?

Odgovor: Ker pisne vloge ne želimo spreminjati, ohranjamo obstoječi postopek, ko se v primeru zamenjave šifra stare preklicane vloge napiše na zgornji rob nove vloge.

KOMENTARJI (0)


Kako se šifrira številko letne vozovnice pri mesečnem poročanju?

Pogosto vprašanje

V centralnem sistemu subvencij se številka vozovnice trenutno ne uporablja, razen pri sprejemanju preklicov izdanih vozovnic. Že sedaj se ta podatek pošilja neenotno – nekateri vse mesece pošiljajo isto številko vozovnice, nekateri številki vozovnice dodajo še mesečni promet, … S strani centralnega sistema glede tega torej ni kake posebne omejitve oziroma pravila.
 

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Sprememba 3: Določitev mestnega prometa na relaciji na vlogi

Gradivo

Pri izvedbi sistema se je pokazal problem določitve doplačila za mestni promet pri medkrajevnem prevozniku, saj iz podatkov vloge ni enolično določeno za kateri mestni promet gre. na vlogi je določen samo prevoznik in pa vrsta prometa, problem pa nastopi pri prevoznikih A19 in A01, ki imata več mestnih prometov, potencialno pa tudi v Ljubljani, ko imamo več con (čeprav je doplačilo trenutno vedno za 1. cono). Za kateri mestni promet gre, prodajalec lahko razbere iz vpisanih postaj na vlogi, ne moremo pa to storiti avtomatično s programom, zato je potrebna naslednja dopolnitev:
 
Ob sprejemu vloge, ko je na vlogi napisana relacija mestnega prometa, mora prodajalec ob vnosu vloge v informacijski sistem obvezno izbrati za kateri mestni promet gre. Na sami pisni vlogi tega podatka ne bo (potrebna bi bila sprememba vloge, poleg tega pa je vprašanje, kakšno informacijo bi dobili od potnika). Torej:

 • potrebno dodati novo polje mestni_promet v tabeli relacij, ki je obvezen v primeru vrste prometa M, sicer pa je polje prazno (na maski za vnos podatkov vloge in relacij naj bo ustrezna kontrola, ki prodajalca opozori na obveznost podatka v primeru mestnega prometa)
 • Za šifrant se uporabi iste vrednosti, kot se vpisujejo sedaj pri vozovnici mestnega prometa v šifro voznega reda (za Ljubljano oznaka cone: 1, 2 in 3, KR - Kranj, JE - Jesenice, NM – Novo Mesto, KP - Koper, MB – Maribor)
PIA bo pripravila dopolnjen XML vloge za izmenjavo podatkov in izvedla popravek WS

KOMENTARJI (0)


Sprememba 2: Pošiljanje podatkov o polletnih in letnih vozovnicah

Gradivo

Pri polletnih in letnih vozovnicah smo predvidevali, da je dovolj, da se podatki za naslednji mesec pošljejo najkasneje do zadnjega dne v mesecu. Vendar to ni dovolj, saj morajo ti podatki biti na razpolago že za izdajo kombiniranih vozovnic v predprodaji.
 
Pravilno za polletne in letne vozovnice je torej:

 • vozovnice ne pošlje hkrati, pač pa vsak mesec 1 zapis za tekoči mesec
  • za 1. mesec takoj ob prodaji
  • za vsak naslednji mesec najkasneje do začetka predprodaje za naslednji mesec, torej do 20-tega v mesecu do 24:00; začetek poročanja za naslednji mesec bo omogočen z 10-tim v mesecu ob 0:00 (torej imamo 11 dni da se posredujejo podatki v sistem).

KOMENTARJI (0)


Sprememba 1: Izločitev podatka o doplačilu za mestni promet v posebno polje

Gradivo

Ob programiranju rešitev izdaje mestne vozovnice na kombinirani vlogi, kjer je doplačilo za mestni promet izvedeno pri medkrajevnem prevozniku, se je pokazalo, da je potrebno ogromno logike, da se enolično ugotovi ali je bilo doplačilo za mestni promet izvedeno ali ne. Točna definicija je še posebej pomembna sedaj, ko se uvajajo letne in polletne vozovnice, saj so tukaj zneski večji, bo tudi bistveno več kombinacij kot v preteklem letu in ni najbolj smiselno, da prepuščamo odločitev prodajalcu na osnovi interpretacije zneska plačila s strani upravičenca, ki vsebuje tako plačilo za medkrajevni promet, kot za mestni promet.   
 
Rešitev je, da se doplačilo za mestni promet izloči iz zneska plačila upravičenca in se ga prikaže v ločenem polju. To pomeni, da je potrebno že ob poročanju o izdani vozovnici kompletni znesek plačila razbiti na del za medkrajevno vozovnico in del za mestni promet. V okviru zneska za mestni promet se v primeru doplačila za več mestnih prometov vpiše kompletni znesek (vsota) vseh doplačil. Temu ustrezno se prilagodi tudi potrdilo o izdani vozovnici. Pri izdaji za mestni promet je načeloma dovolj, da se potem preveri ali je doplačilo za mestni promet večje od 0 (saj mora medkrajevni prevoznik poskrbeti za pravilno doplačilo in ni potrebno mestnemu prometu še dodatno preverjati ali znesek ustreza; seveda pa preverba višine pri mestnem prevozniku tudi ne bi škodila, samo v primeru napak je potem potrebno problem rešiti z medkrajevnim prevoznikom). Seveda se to polje potem vključi tudi v spletne servise za izdajo podatkov iz centralnega sistema.

V prilogi je nova oblika in vsebina potrdil o izdani in preklicani vozovnici in pa spremenjena struktura XML datotek za izmenjavo podatkov (sprememba je v podatku »placiloMP«).

KOMENTARJI (1)

 • Ministrstvo za infrastrukturo ponedeljek, 26 avgust 2013

  Podatke o plačilu za mestni promet je potrebno obvezno posredovati v polje placiloMP in ne v plačilo, ki je namenjeno plačilu medkrajevne vozovnice !!!


Primer kombinirane vozovnice (1)

Pogosto vprašanje

Študentka obiskuje fakulteto v Ljubljani. Doma je v Murski Soboti, med tednom pa biva v Ljubljani.
 
Vprašanje 1: Do katere vozovnice je upravičena študentka?
Odgovor: Študentka je upravičena do nakupa subvencionirane vozovnice za 10 voženj na mesec in vozovnice za mestni promet Ljubljana (v kolikor na relaciji med izstopnim postajališčem, do katerega se upravičenec pripelje z medkrajevnim avtobusnim ali železniškim javnim linijskim prevozom, in postajališčem, ki je najbližje šoli/fakulteti obstaja linija mestnega prometa, ki jo lahko upravičenec koristi za prevoz do šole/fakultete).
 
Vprašanje 2: Koliko je cena letne vozovnice, ki jo plača študentka?
Odgovor: Študentka kupi subvencionirano letno vozovnico za 10 voženj za 135 evrov, z doplačilom 72 evrov pa si pridobi še letno vozovnico za mestni promet v Ljubljani. Kot ugodnost pa v poletnih mesecih (julij in avgust) lahko koristi brezplačne mesečne vozovnice na istih relacijah.

 

KOMENTARJI (0)


Kako postopam, kadar imam v času izobraževanja obvezno prakso?

Pogosto vprašanje

V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, in se izvaja na drugi lokaciji, ima vlagatelj pravico do subvencionirane vozovnice do lokacije izvajanja praktičnega izobraževanja, pod pogojem, da vlagatelj  predloži novo vlogo s potrdilom vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega zavoda, iz katerega sta razvidna naslov, obdobje opravljanja obvezne prakse in število dni opravljanja obvezne prakse v tednu.
 
Glede na način izvajanja praktičnega izobraževanja je potrebno ločiti 2 primera:

 1. če se praktično izobraževanje izvaja v nepretrganem obdobju tako, da se v tem obdobju ne izvaja tudi redni izobraževalni proces (npr. praktično izobraževanje se izvaja nepretrgoma vsak šolski dan 2 meseca), je možna sprememba vloge; vozovnice in vloga za obiskovanje VIZ se prekličejo in se uveljavi nova vloga in izdajo ustrezne nove vozovnice; pri tem se upoštevajo vsa plačila vozovnic na preklicani vlogi. Torej upravičencu zaradi zamenjave vozovnic ni potrebno nič doplačati, razen v primeru povečanja razreda razdalje ali dodatnih doplačil za mestni promet.
 2. če se praktično izobraževanje izvaja tako, da se izmenjuje z rednim izobraževalnim procesom (npr. praktično izobraževanje se izvaja vsak teden 2 dni), ni možna sprememba vloge, pač pa je potrebno vložiti novo vlogo. Ker se vsaka vloga obravnava samostojno, mora upravičenec za vozovnice na novi vlogi izvesti plačilo skladno s pravilnikom.

KOMENTARJI (0)


Ali nakup letnih, polletnih vozovnic prinaša kakšne ugodnosti?

Pogosto vprašanje

DA. Upravičenci, ki so izvedli nakup letne vozovnice ali dveh polletnih vozovnic (velja tudi za vozovnice za 10 voženj) so upravičeni do istovrstnih brezplačnih vozovnic na enaki relaciji v obdobju od 1.7. do 31.8.
 
Upravičenci, ki so izvedli nakup polletne vozovnice oziroma polletne vozovnice za 10 voženj
so upravičeni do ene istovrstne brezplačne mesečne vozovnice na enaki relaciji in sicer v obdobju od 1.7. do 31.8. V katerem mesecu jo bo upravičenec koristil, si izbere sam.
 
Dijaki oziroma udeleženci izobraževanja odraslih, ki so izvedli nakup 10 mesečnih vozovnic ali vozovnic za 10 voženj in študentje, ki so izvedli nakup 9 mesečnih vozovnic oziroma 9 vozovnic za 10 voženj so prav tako upravičeni do istovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji in v obdobju od 1.7. do 31.8.

KOMENTARJI (0)


Kdo je dejansko upravičen do vozovnice z doplačilom za mestni promet?

Pogosto vprašanje

V primeru, da ima upravičenec že kupljeno vozovnico za medkrajevni avtobusni ali železniški prevoz, je upravičen do mesečne vozovnice za mestni promet z doplačilom le v primeru, ko mu uporaba medkrajevnega avtobusnega ali železniškega prevoza ne omogoča dostopa do lokacije izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.
 
V praksi to pomeni naslednje: v kolikor na relaciji med izstopnim postajališčem, do katerega se upravičenec pripelje z medkrajevnim avtobusnim ali železniškim javnim  prevozom in postajališčem, ki je najbližje šoli/fakulteti obstaja linija mestnega prometa, ki jo lahko upravičenec koristi za prevoz do šole/fakultete, ima upravičenec pravico do pridobitve  vozovnice z doplačilom za mestni promet.

KOMENTARJI (0)


Za dostop do šole potrebujem medkrajevni in mestni promet. Ali kupim posebej vozovnico za mestni promet?

Pogosto vprašanje

Na podlagi subvencionirane  vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu bo imel upravičenec pravico do  uporabe mestnega prometa z doplačilom. Upravičenec odda samo 1 vlogo, na kateri so navedene vse relacije. Doplačilo za mestno vozovnico lahko izvede pri medkrajevnem prevozniku, lahko pa pri prevozniku mestnega prometa.

KOMENTARJI (0)


Kakšne so cene vozovnic?

Pogosto vprašanje

Cena subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem prometu, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje v eno smer in od obdobja veljavnosti. V letu šolskem/študijskem letu 2013/14 veljajo naslednje cene: 

Cene vozovnic v šolskem/študijskem letu 2013/14:
 

  2013/14
  MESEČNA VOZOVNICA POLLETNA VOZOVNICA LETNA VOZOVNICA
VRSTA VOZOVNICE 4 MESECE 5 MESECEV ŠTUDENTI 9 MESECEV DIJAKI - 10 MESECEV
Vozovnica za  10 voženj na mesec 20 70,00 87,50 135,00 150,00
1 RAZRED: do 60 km 25 90,00 112,50 180,00 200,00
2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km 35 130,00 162,50 270,00 300,00
3 RAZRED: več kot 90 km 55 210,00 262,50 450,00 500,00
           
 Cene doplačil za mestni promet pri kombiniranih vozovnicah in cene direktnih vozovnic za mestni promet so določene v pogodbah z upravljavci mestnega prometa. Subvencionirani prevozi se bodo izvajali v mestih Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto in Jesenice.

Doplačila za mestni promet pri kombiniranih vozovnicah
  2013/14
    POLLETNA VOZOVNICA LETNA VOZOVNICA
MESTNI PROMET MESEČNA VOZOVNICA 4 MESECE 5 MESECEV ŠTUDENTI 9 MESECEV DIJAKI 10 MESECEV
Ljubljana 10 evrov 40,00 € 50,00 € 90,00 € 100,00 €
Maribor 5 evrov 20,00 € 25,00 € 45,00 € 50,00 €
Jesenice 15 evrov 60,00 € 75,00 € 135,00 € 150,00 €
           
Vozovnice za mestni promet v Kranju, Kopru in Novem mestu ob nakupu medkrajevne vozovnice pridobite brezplačno.

Cene za direktne vozovnice za mestni promet so objavljene ločeno v rubriki pogosta vprašanja - mestni promet.

 

KOMENTARJI (0)


Kdaj lahko kupim vozovnico?

Pogosto vprašanje

Subvencionirano vozovnico za tekoči mesec lahko kupite v predprodaji od 21. predhodnega meseca oziroma v redni prodaji do 20. dneva v tekočem mesecu.

Nakup subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic je može le prvi mesec veljavnosti polletne ali letne vozovnice in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu. Kasneje prodaja polletnih in letnih vozovnic ni dovoljena.

Torej, letne vozovnice lahko dijaki kupite do 20.9., študentje pa do 20.10.. Polletne vozovnice lahko dijaki kupite v septembru do 20.9. ter študentje v oktobru do 20.10. za jesensko obdobje in v februarju do 20.2. (tako dijaki kot študentje) za spomladansko obdobje.

KOMENTARJI (0)


Za kakšno obdobje veljavnosti lahko kupim vozovnico?

Pogosto vprašanje

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1.9. do 30.6. tekočega šolskega leta, za študente pa od 1.10. do 30.6. tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imajo v obdobju od 1.7. do 31.7. in od 1.9. do 30.9. tekočega študijskega leta, pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj.

Upravičenec lahko kupi mesečno, polletno ali letno vozovnico:

 • nakup mesečne vozovnice je možen katerikoli mesec v obdobju subvencioniranja
 • za DIJAKE je možen nakup polletne vozovnico  za obdobje od 1.9. do 31.1. (5 mesecev) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.9. do 30.6. (10 mesecev),
 • za ŠTUDENTE je možen nakup polletne vozovnice  za obdobje od 1.10. do 31.1. (4 mesece) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.10. do 30.6. (9 mesecev).

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Kakšena je razlika med kombinirano in direktno tip vozovnico?

Pogosto vprašanje

Direktna je vsaka vozovnica, kjer celotno relacijo med bivališčem in izobraževalno ustanovo izvedemo z istim prevoznikom in isto vrsto prometa – torej na vlogi je navedena samo 1 relacija.

Kombinirana vozovnica je vozovnica, kjer za celotno relacijo med bivališčem in izobraževalno ustanovo potrebujemo več prevoznikov oziroma različne vrste prometa (kombinacija medkrajevnega in mestnega prometa) – torej na vlogi je navedenih več relacij.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Kakšno vrsto vozovnice lahko kupim?

Pogosto vprašanje

Upravičenec lahko kupi mesečno vozovnico, ki omogoča neomejeno število voženj v mesecu veljavnosti ali vozovnico za deset voženj na mesec. O vrsti vozovnice se mora opredeliti na vlogi.

Za obdobje veljavnosti se upravičenec odloči ob nakupu same vozovnice, ko lahko izbira med mesečno, polletno ali letno vozovnico. Ob nakupu vozovnice za daljše obdobje mora upravičenec poravnati kupnino za celotno obdobje veljavnosti vozovnice. Za točen način plačila pri nakupu polletnih in letnih vozovnic se je potrebno pozanimati pri posameznih prevoznikih.

KOMENTARJI (0)


Ali moram vlogo izpolnjevati vsak mesec?

Pogosto vprašanje

Ne, le ob prvem nakupu v šolskem oziroma študijskem letu oziroma ob nastanku okoliščin, ki vplivajo na spremembo podatkov na vlogi. Nova vloga je potrebna v naslednjih primerih:

 • sprememba naslova bivališča – stalno bivališče in/ali bivanje v času šolanja
 • zamenjava VIZ
 • sprememba vrste vloge (M, M10)
 • zamenjava prevoznika na relaciji oziorma sprememba vstopne/izstopne postaje
 • dodajanje nove relacije in/ali novega prevoznika
V tem primeru se staro vlogo in vozovnice prekliče ter uveljavi novo vlogo.

KOMENTARJI (0)


Kje lahko dobim vlogo?

Pogosto vprašanje

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je dostopna na:
- tem portalu pod rubriko Gradiva
- spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si)
- spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si)
- spletnih straneh izvajalcev prevozov in
- na prodajnih mestih izvajalcev prevozov

 
Ker mora vlogo predhodno potrditi izvajalec vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa prosimo, da si dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih vlogo pridobite pravočasno, jo izpolnite ter potrdite pri izvajalecu vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega programa še pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta. Vlogo lahko odate pri prevoznikih od 26.8.2013 dalje.

KOMENTARJI (0)


Komu posredujem izpoljneno vlogo?

Pogosto vprašanje

Upravičenci izpolnjeno vlogo, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega oziorma študijskega programa, predložijo izvajalcu medkrajevnega avtobusnega ali železniškega prevoza potnikov. Izjemoma, v kolikor je na vlogi samo relacija mestnega prometa, vlogo predložijo izvajalcu mestnega prometa.

Bistvena novost v novem šolskem/študijskem letu je, da v primeru kombinirane vozovnice (več relacij pri različnih prevoznikih) vlogo oddaste le prvem prevozniku, kopije vloge pa ni potrebno več posredovati preostalim prevoznikom. Naslednji prevozniki bodo podatke o vlogi prevzeli iz centralnega informacijskega sistema subvencij.

Prevoznik vlogo pregleda skupaj z vlagateljem in preveri kompletnost ter pravilnost vnešenih podatkov. V kolikor so potrebni popravki vloge, jih lahko izvede vlagatelj neposredno pri prevozniku, tako da lastoročno popravi vpisane podatke na vlogi. Kopletno in pravilno izpolnjena vloga, ki izpolnjuje zakonske kriterije za izdajo subvencionirane vozovnice, je podlaga, da prevoznik lahko prične s postopkom izdaje vozovnice za njegovo relacijo.

KOMENTARJI (0)


Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice v šolskem/študijskem letu 2013/14

Gradivo

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice ostaja enaka kot v preteklem šolskem/študijskem letu. Kljub temu, da je v novem šolskem/študijskem letu mogoč nakup polletnih in letnih vozovnic, se do obdobja nakupa ne opredeljujete na sami vlogi, pač le navedete kakšno vrsto vozovnice želite: mesečno vozovnico ali pa vozovnico za 10 voženj na mesec.
 
Vloga je na razpolago tudi v angleškem jeziku in jo lahko uporabite v primeru, da obiskujete šolo v tujini oziroma ste tuji državljan, ki obiskuje šolo v Sloveniji.
 
Bistvena novost v novem šolskem/študijskem letu je, da v primeru kombinirane vozovnice (več relacij pri različnih prevoznikih) vlogo oddaste le prvem prevozniku, kopije vloge pa ni potrebno več posredovati preostalim prevoznikom. Naslednji prevozniki bodo podatke o vlogi prevzeli iz centralnega informacijskega sistema subvencij.

 

KOMENTARJI (0)


Zakonodaja

Gradivo

Začetek maja 2013  je začel veljati nov Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 39/2013) , ki uvaja tudi novosti, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. V prilogi se nahaja čistopis zakona, kjer je sistem subvencij opredeljen v členih 114a do 114f (stran 38 do 39). Prav tako sta bila v avgustu 2013 sprejeta nova Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza ( Uradni list RS št. 69/13) in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS št. 69/13). V prilogi je tudi izvleček zakona in pravilnika v delu, ki se nanaša na upravičence do subvencioniranih prevozov.

 

KOMENTARJI (0)


Preimenovanje podjetja Veolia Transport v Arriva

Novica

Podjetje Veolia Transport Slovenija se je primenovalo v Skupino Arriva Slovenija. Posledično sta se spremnila tudi naziva obeh prevoznikov te skupine, ki izvajata subvencionirane prevoze in sicer sta nova naziva:

Navedene nazive je potrebno uporabljati tudi pri izpolnjevanju vloge za subvencionirano vozovnico, ko se pri relacijah vpisuje prevoznika.

 

KOMENTARJI (0)


Kakšne so novosti v sistemu subvencioniranih prevozov v letu 2013/14?

Pogosto vprašanje

Začetek maja 2013  je začel veljati nov Zakon o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja tudi novosti, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. Prav tako sta bila v avgustu 2013 sprejeta  nova pravilnika in sicer Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza  in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza.

Bistveni novosti sta možnost nakupa polletne in letne vozovnice ter znižana minimalna razdalja med bivališčem in izobraževalno ustanova iz 5 km na 2 km. Ustrezno temu so prilagojene tudi cene nakupa vozovnic, ki stimulirajo nakup letnih in polletnih vozovnic.

KOMENTARJI (0)


Kdo ima pravico do subvencioniranega prevoza?

Pogosto vprašanje

Pravico do nakupa subvencionirane vozovnice ima vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno do kraja izobraževanja in ima status:
- dijaka,
- udeleženca izobraževanja odraslih,
- študenta, ki ni zaposlen.

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1.9. do 30.6. tekočega šolskega leta, za študente pa od 1.10. do 30.6. tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imajo v obdobju od 1.7. do 31.7. in od 1.9. do 30.9. tekočega študijskega leta, pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Zakonodaja

Gradivo

V prilogi posredujemo Zakon o prevozih v cestnem prometu v delu, ki se nanaša na subvencioniranje prevozov z vključenimi komentarji pri spremembah, prav tako pa tudi oba pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza  s komentarji posameznih členov. Dodana je tudi tabela cen vozovnic v medkrajevnem prometu in doplačil za mestni promet.

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


Tehnična dokumentacija spletnih storitev sistema subvencij

Gradivo

Tehnično dokumentacijo spletnih storitev sestavjajo  dokument z opisom vseh storitev ,  vzorčni XML,  ki se posredujejo ob klicu oziroma jih sistem vrne kot odgovor, ter  XLS tabela z dodatnimi šifranti .

KOMENTARJI (0)


1-96 od 176 objav