Ali moram vlogo izpolnjevati vsak mesec?

Pogosto vprašanje

Ne, le ob prvem nakupu v šolskem oziroma študijskem letu oziroma ob nastanku okoliščin, ki vplivajo na spremembo podatkov na vlogi. Nova vloga je potrebna v naslednjih primerih:

  • sprememba naslova bivališča – stalno bivališče in/ali bivanje v času šolanja
  • zamenjava VIZ
  • sprememba vrste vloge (M, M10)
  • zamenjava prevoznika na relaciji oziorma sprememba vstopne/izstopne postaje
  • dodajanje nove relacije in/ali novega prevoznika
V tem primeru se staro vlogo in vozovnice prekliče ter uveljavi novo vlogo.

KOMENTARJI (0)