VPRAŠANJE: Kako lahko tuji študentje oddajo e-vlogo za subvencionirano vozovnico?

Pogosto vprašanje

ODGOVOR: Vsi dijaki in študentje, ki so vpisani v CEUVIZ in eVŠ imajo EMŠO (ga morajo pridobiti pred vpisom). Če gre za osebo, ki še nima EMŠO (tujec), ji zaposleni v šoli preko servisa v CRP lahko takoj kreira EMŠO in osebo vpiše v centralno evidenco. To pravilo velja tudi za osebe, ki se izobražujejo za krajši čas. Oseba pridobi začasni EMŠO, DŠ in status. Na podlagi tega lahko pridobi SLO e-identiteto s katero e-posluje, kar pomeni, da lahko na eUpravi odda vlogo za subvencionirano vozovnico.


KOMENTARJI (0)