Podpis pogodb in zmanjšanje validacij

Novica

Spoštovani,
obveščamo vas, da bo podpis Pogodb o poravnavi subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov
za obdobje marec - april 2014 potekal v petek 28.2.2014 od 9:00 do 12:00 ure, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor,
Langusova 4, Ljubljana, v petem nadstropju, pisarna št.: 513.
V prilogi je pripeto obvestilo o zmanjšanju števila plačnih validacij na mesečni ravni za mesečne, polletne in letne vozovnice.
Navodila glede vozovnic, ki ste jih že prodali za mesec marec, bomo posredovali naknadno. Nikakor pa vam teh vozovnic ne bomo zavračali, temveč jih boste imeli možnost popraviti.

Lep pozdrav,
Ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Kontrole vozovnic za november

Novica

Spoštovani!

obveščamo vas, da kontroli polne cene vozovnic in neustreznega plačila upravičenca še ne kažeta pravega stanja za mesec november. Razlog je v tem, da pri kontrolah še niso upoštevana plačila polletnih in letnih vozovnic v oktobru. Ta plačila bomo iz oktoberskih vozovnic prenesli na vloge s paketno obdelavo po potrditvi mesečnih poročil za oktober s strani vseh prevoznikov. Akcijo bomo predvidoma izvedli naslednji teden.

Lep pozdrav
ekipa subvencij

KOMENTARJI (0)


Dodatne kontrole v aplikaciji Subvencije prevozov

Novica

Spoštovani prevozniki,

obveščamo vas, da so z novim šolskim letom dodane 3 nove kontrole v aplikaciji subvencije prevozov:
 

  • Neustrezno poročane vsote na vozovnicah: kontrolira se pravilnost seštevka: polna cena - plačilo medkrajevnega prometa - plačilo mestnega prometa = subvencija (napaka); prav tako kontrola vrača vozovnice kjer je ob prodaji vozovnice poročano vračilo denarja potniku oziroma obratno, ob preklicu poročano plačilo s strani potnika (ni nujno napaka, običajno sledi storno)
  • Neustrezne vrste mestnih vozovnic: kontrola, ki medsebojno primerja obdobje veljavnosti izdanih vozovnic na vlogi in javi napako, ko je druga vozovnica izdana za daljše obdobje kot je izdana osnovna vozovnica na kateri je bilo izvedeno plačilo; npr. na osnovi mesečne medkrajevne vozovnice izdana letna vozovnica za mestni promet (napake)
  • Podvojene relacije na vlogi (v Analize): analiza vrne seznam vlog, kjer se isti prevoznik z isto vrsto prometa pojavlja večkrat; običajno gre za napake na vlogi in je potrebno ustrezno urediti vlogo, so pa tudi primeri, ko je to pravilno - npr. če pride potnik z avtobusom do vlaka, nato del poti opravi z vlakom, na koncu pa ponovno z istim avtobusnim prevoznikom nadaljuje pot;

KOMENTARJI (0)


Kontrole v aplikaciji Subvencije prevozov

Novica

Spoštovani prevozniki,

obveščamo vas, da so kontrole v aplikaciji subvencije prevozov posodobljene in lahko začnete z uporabo in odpravo napak. Če pri tem opazite nenavedne napake, za katere ocenjujete, da ne bi smele biti v kontroli, nas prosim opozorite. Pri odpravi napak bodite posebej pozorni na odpravo napak pri polletnih in letnih vozovnicah, saj vplivajo tudi na napake v prihodnjih mesecih. Rok za odpravo napak je 23.9.2013 do 07.00 ure, ko bo sistem sprejemanja podatkov za mesec september zaprt.

Hkrati vas ponovno opozarjamo, da je potrebno za vse izdane polletne in letne vozovnice podatek o vozovnici za mesec oktober v sistem subvencij posredovati najkasneje do 20.9.2013  do 24.00 ure.


 

KOMENTARJI (0)


Preimenovanje podjetja Veolia Transport v Arriva

Novica

Podjetje Veolia Transport Slovenija se je primenovalo v Skupino Arriva Slovenija. Posledično sta se spremnila tudi naziva obeh prevoznikov te skupine, ki izvajata subvencionirane prevoze in sicer sta nova naziva:

Navedene nazive je potrebno uporabljati tudi pri izpolnjevanju vloge za subvencionirano vozovnico, ko se pri relacijah vpisuje prevoznika.

 

KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


KOMENTARJI (0)


1-7 od 67 objav